Norsk-Engelsk oversettelse av tort

Oversettelse av ordet tort fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tort på engelsk

tort
allmenn? displeasure
Synonymer for tort
Avledede ord av tort
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Besetningens advokater vil efter hva Aftenposten forstår, også søke billighetserstatning for tort og svie fra den norske stat.
2.Den 18 år gamle punkeren fra Buskerud som ble frifunnet i Oslo byrett for medvirkning i" punkerslaget" i Markveien, kommer til å fremme erstatningssøksmål mot Staten for tort og svie i forbindelse med tiltalen.
3.Det er flott at pikene har tort å gå til rettssak mot sin tidligere arbeidsgiver og at de nu har fått rettens medhold, sier Margit Glomm til Bergens Tidende.
4.En slik anmeldelse kan munne ut i et erstatningskrav for den tort og svie jeg og min familie har gjennomgått i denne tiden.
5.Falken svarte med rettferdig indignasjon og en skjult trusel om at han ville ha både unnskyldning og erstatning for tort og svie under en Dagsnyttsending.
6.Hadde jeg overvært dette årsmøtet først, hadde jeg neppe tort å ta på meg jobben, innrømmet Larsen med et smil da han takket årsmøtet for tilliten.
7.Han ble også dømt til å betale voldtektsofferet en erstatning på 22 000 kroner for økonomiske tap som hun er påført i forbindelse med voldtekten, og 10 000 kroner i erstatning for tort og svie.
8.Han opplyser til Aftenposten at det på denne bakgrunn er naturlig at gutten tilkjennes en erstatning for tort og svie.
9.Komforten vil ligge på et nivå som de færreste langs de to banene har tort drømme om.
10.Les absents ont tort.
11.Men at vi skulle klare til de grader å knuse Sortland, det hadde vi hverken trodd eller tort håpe på, sier Hanne.
12.Sjåføren får nå en erstatning på 45 000 kroner for tapt arbeidsfortjeneste og for tort og svie.
13.Tatt i betraktning tort og svie i fire år med triste økonomiske betingelser å drive politikk på, var det en trivelig kveld og vel anvendte penger.
14.Vi hadde ikke tort annet selv heller, for fruen er stor (to kilo større siden starten) og stemmen er kraftig.
15.Vi har fremmet krav om erstatning for de økonomiske tapene, men vurderer også å anlegge søksmål mot Staten for å få erstatning for tort og svie.
16.Advokat Geir Haugen og hans klient har lagt ned påstand om fengselsstraff, mortifikasjon av alle beskyldninger og en erstatning på inntil en halv million kroner for økonomisk tap, saksomkostninger for tort og svie.
17.Av beløpet er 80 000 kroner erstatning for tort og svie, og 20 000 kroner er erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.
18.Dette var også forklaringen på at han valgte å beholde smykkene" for tort og svie".
19.Foruten erstatning for det innbetalte beløp, vil vi kreve en godtgjørelse for tort og svie, sier Kleven.
20.Før kveldens kamp er det bare Bent Svelse som har tort å trå til skikkelig.
21.I tillegg skal det gis erstatning for utgifter han og foreldrene er påført og for men, tort og svie.
22.Intet parti har tort antyde en fireårig videregående skole.
23.Justisdepartementet kalte det" tort og svie" og ville ikke strekke seg lenger enn til 30 000.
24.Malhotra krevet 2,5 millioner kroner i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og tort og svie, idet han mener NORAD la utenforliggende og usaklige hensyn til grunn for å nekte ham flere jobber han søkte i organisasjonen.
25.Noen har krevet et par tusen kroner ekstra i tort og svie fordi de var med toget, men slike krav har vi ingen hjemmel for å innfri.
26.Offeret i den fullbyrdede voldtekten ble tilkjent en erstatning på 30 000 kroner for tort og svie, og en mindre erstatning for ødelagte klær og en dekning av tannlegeregning.
Dine siste søk