Norsk-Engelsk oversettelse av trenge inn i

Oversettelse av ordet trenge inn i fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

trenge inn i på engelsk

trenge inn i
avsiktverb probe, probe into
Synonymer for trenge inn i
Eksempler med oversettelse
Jeg skulle ikke trenge å måtte gå til tannlegen på en stund.
Jeg burde ikke trenge å be deg om å gjøre leksene.
Jeg vil trenge litt hjelp med denne oppgaven fordi jeg ikke skjønner det grunnleggende.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det hersker ingen tvil om Camilla Tostrups kunnskaper når det gjelder teater for barn og hennes unike evne til å trenge inn i barnets verden.
2.Problemet er at ingen vet hva som er tillatt eller ikke, og det kan det ta mange år før skattemyndighetene finner ut av, sier Anderson og får delvis støtte av de samme skattemyndigheter som har forsøkt å trenge inn i hans og Abbas aksjekarusell.
3.For at gassen skal trenge inn i gangene husbukken har laget, benyttes gass med overtrykk.
4.Jeg vet bare at jeg holder meg til partituret og gjør hva jeg kan for å trenge inn i det.
5.Kompressoren hjelper meg med å trenge inn i steinen, feilgrep på dette stadiet kan ødelegge alt.
6.At denne forestillingsverden heller ikke var statisk, enskiktig eller ikkemetafysisk gjør den spennende å trenge inn i, ikke minst når man betenker den rasjonalitet og pragmatisme som også preget den.
7.Boken er ingen lesning for alle - det trengs tid og tålmodighet for å trenge inn i stoffet - og det er langt mellom de store begivenhetene, om det da kan benyttes et slikt ord for å skildre det som skjer.
8.DEN senere tid har man i Norges Idrettsforbund og de fleste særforbund kunnet registrere en ny vilje til å trenge inn i problemene.
9.Da jeg så begynte å studere kinesisk ble det snart klart at jeg måtte reise dit - og være der en tid - før jeg kunne trenge inn i noe av dette sprogets mysterier.
10.De fem vil prøve å trenge inn i problemene på disse områdene og se på mulighetene for å gjøre noe med dem.
11.Den akter innenfor de tekniske muligheter som foreligger å gjøre det som er praktisk mulig for å øke risikoen for de ubåter som måtte trenge inn i våre farvann.
12.Dersom man leser hele intervjuet og ikke bare overskrift og billedtekst, vil de fleste forstå at det å trenge inn i en norsk fjord er forbundet med en viss risiko for å bli oppdaget.
13.Det at jeg har rimelig tid til å trenge inn i kristendommens mysterier, er noe av det jeg er mest takknemlig for.
14.Det er vennskapets grensesprengende karakter som står sentralt, og Hals forsøk på å trenge inn i egne handlinger, følelser.
15.Det samme var tilfelle med en amerikansk student som fra sitt hjem i USA for en tid siden klarte å trenge inn i et datasenter til Televerkets forskningssenter på Kjeller.
16.Det verste er at den også kan trenge inn i oss, bemektige seg våre egne tanker og drive oss til å reagere efter en fremmed kode.
17.Direktør Karl Georg Schjetne ved RUNIT sier til Adresseavisen at det var mulig å trenge inn i systemet på grunn av slurv fra en av brukerne.
18.Egentlig uten å fornekte ny teknologi - heller ikke den kunsten som gir uttrykk for den - ser disse" historiemalerne" en oppgave i å søke identitet ved å trenge inn i sin egen og sitt eget miljøs historie.
19.En av Princetons hovedmotiver for å utgi boken er å belyse bakgrunnen for hvordan og hvorfor Einstein plutselig kunne trenge inn i en dypere forståelse av naturen som sådan.
20.En dataamatør med hjemmecomputer og telefon har klart å trenge inn i dataanlegget ved Regnesenteret for Universitetet i Trondheim (RUNIT).
21.En ung gutts forsøk på å trenge inn i og forstå sine egne handlinger og følelser er en utfordring til egen forståelse, innsikt og erfaring.
22.Europeiske interesser begynte å trenge inn i området fra rundt år 1500.
23.Gardiner hevder at det var hans rapporter som gjorde det mulig for nederlandske politifolk og soldater å hindre demonstrantene i å trenge inn i militærbasen 7. april.
24.Hvis det lykkes oss å trenge inn i problemene og belyse dem nærmere, er meget av hensikten oppnådd, forhåpentlig til glede for pasienter og medisinen generelt, sier han.
25.I brannens første fase gjorde røken det vanskelig å trenge inn i leilighetene.
26.I det internasjonale musikkmiljø blir arbeidene til de gamle mestere sett som et felleseie, og det er en uforbeholden interesse for å trenge inn i alle sider ved deres produksjon.
27.I et iraksk kommunike som ble formidlet av landets offisielle telegrambyrå, het det at samtlige iranske soldater som hadde klart å trenge inn i Irak ved havnebyen Basra i syd, var blitt drevet tilbake over grensen, melder NPSAP.
28.Idag derimot står han heller sjelden på programmet ved våre universiteter - elevene har vanskelig for å trenge inn i hans særegne univers.
29.Jeg har alltid lidd av en ustoppelig nysgjerrighet, en trang til å analysere, dissikere, trenge inn i begreper, problemer, mysterier.
30.Jeg har lest hans innlegg i Aftenposten fredag 16. mars flere ganger, men jeg må si at jeg finner det vanskelig å trenge inn i tankemønstret.
Dine siste søk