Norsk-Engelsk oversettelse av undres

Oversettelse av ordet undres fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

undres på engelsk

undres
allmennverb wonder
Fler eksempler
1.Stilt opp mot alt dette må ingen undres over at hytteeierne tar loven i egen hånd.
2.Undres på om vi ikke her står overfor en fremgangsmåte for å skape helhet og forsoning,som er like grunnleggende som den er enkel.Selv om den skulle koste oss noe.
3.Er Monolitten i Frognerparken i ferd med å bli en lokal pendant til det skjeve tårn i Pisa ? undres Tore Steen fra Solheimsgaten.
4.Er det sur nedbør i Oslo, undres den østtyske miljøvernminister Dr. Hans Reichelt (t.v.) som onsdag besøkte sin norske kollega Rakel Surlien for å diskutere surnedbørproblemene.
5.Er det til å undres over at endel mennesker reagerer på fremgangsmåten ?
6.Hvilken instans skal ha oppsyn med at en kommunal plen ikke annekteres til parkeringsplass, når både parkvesen og trafikketat fraskriver seg ansvaret ? undres en mann fra Majorstuen.
7.Jeg undres på hva folk gjør når de går nedenom og hjem, sa Merete og stirret med blanke øyne på perlenålen i onkel Tobias slips.
8.Kan innslag i fjernsyn fra bilstevner være en farlig smittekilde for råkjøring hos unge mennesker, undres forfatteren.
9.Mon han har fortsatt, han virket så ivrig, undres Liv Hennum.
10.Undres når den danske skihopperen kommer, sa han.
11.Alle de foreldre, som har barn i institusjon og som ikke har noe godt tilbud, må undres over at dr. Skjelbred er lei seg for at disse forhold" brytes opp".
12.Alt tyder på at han ikke kjenner dem, og jeg undres om han kan lese dem.
13.At en slik sak blåses opp med fete typer og mye omtale i NRK er ikke til å undres over, for selv om Norge har fostret store forrædere før, går det jo noen år mellom hver.
14.At høyrekreftene nå gjør alt de kan for å så mistanke til det ærlige engasjement svært mange har i atomvåpendebatten, skal vi ikke undres over.
15.Av mange andre reportasjer av denne type med Bjørn Borg, kan man undres over om han i det hele tatt har tid til å få barn.
16.Av og til undres man på om ikke misunnelsen er større enn selve realiteten i forslaget.
17.Bolin er oppvokst i Moss og bor nå i Ski, så da er det ikke til å undres over at han fikk ideen til en skiløype som forbinder de to kommuner.
18.Da det norske tollvesenet begynte å spørre inngående hvem vi egentlig handlet med i USA, begynte jeg å undres på hva som foregikk, sier bedriftslederen i Tønsberg.
19.Da er det vel ikke til å undres over at man blir motivert til å kjempe for strøket.
20.Dagen efter at utenriksministeren hadde gitt uttrykk for hva mange mener om De forente staters sikkerhetsbehov, ble man vitne til en marienlystelig kommentarkanonade mot Stray som fikk en til å undres over hvilket land NRK er alliert med.
21.De har tid til å undres, stoppe opp og tenke, sier Thorstad Hauger.
22.Den som så ham på nært hold da han gikk av som statsminister for tre år siden, kan undres over de ressurser han har hentet frem til den Odvar Nordli man finner igjen idag.
23.Derfor blir man fristet til å undres over om dette kan være særlig gjennomtenkt fra skattekommisjonens side.
24.Derfor er det ikke til å undres over at rekrutteringen er dårlig, sier Heiden, som ikke levner sine landsmenn store chanser i Sarajevo.
25.Derfor vet han at mange vil undres over hans klare utspill mot den sentrale ledelsen LO og Arbeiderpartiet i Oslo.
26.Det er da merkelig at en kommunal hånd gir oss penger og lokaler, mens en annen tar alt sammen fra oss igjen ? undres de.
27.Det er derfor liten grunn til å undres over at Den Norske Operas første forestilling ihøst med dette verket ble utsolgt på kort tid.
28.Det er grunn til å undres.
29.Det er heldigvis lov å undres, og noe av det vi undres mest på for tiden er at det visstnok ennu ikke finnes noen som har innrapportert lettmelken til Guiness berømte rekordbok.
30.Det er ikke til å undres over at den svenske opinion er skuffet og irritert over forsvarets manglende evne til å lokalisere noe av det som det letes efter.
Liknende ord

 
 

undres som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) undresundresendeundres
Indikativ
1. Presens
jegundres
duundres
hanundres
viundres
dereundres
deundres
8. Presens perfektum
jeghar undres
duhar undres
hanhar undres
vihar undres
derehar undres
dehar undres
2. Preteritum (Fortid)
jegundres
duundres
hanundres
viundres
dereundres
deundres
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde undres
duhadde undres
hanhadde undres
vihadde undres
derehadde undres
dehadde undres
4a. Presens futurum
jegvil/skal undres
duvil/skal undres
hanvil/skal undres
vivil/skal undres
derevil/skal undres
devil/skal undres
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha undres
duvil/skal ha undres
hanvil/skal ha undres
vivil/skal ha undres
derevil/skal ha undres
devil/skal ha undres
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle undres
duville/skulle undres
hanville/skulle undres
viville/skulle undres
dereville/skulle undres
deville/skulle undres
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha undres
duville/skulle ha undres
hanville/skulle ha undres
viville/skulle ha undres
dereville/skulle ha undres
deville/skulle ha undres
Imperativ
Bekreftende
duundres
viLa oss undres
dereundres
Nektende
duikke undres! (undres ikke)
dereikke undres! (undres ikke)
Dine siste søk