Norsk-Engelsk oversettelse av ungdomsskole

Oversettelse av ordet ungdomsskole fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ungdomsskole på engelsk

ungdomsskole
allmenn? School
Liknende ord

 
 

Wiki
Ungdomsskole er i Norge betegnelsen på skoler for elever fra 8. til 10. klasse, og etter Kunnskapsløftet blir betegnelsen 8-10 skole brukt. Før innføringen av tiårig grunnskole var ungdomsskolen for elever fra 7. til 9. klasse.

Fler eksempler
1.Slik oppfordrer 14årige Morgen Kristensen fra Songdalen ungdomsskole i en stil, som vant førsteprisen i en stilkonkurranse for skolens elever.
2.(Under t.h.) Pikefinalen i rinkbandy for ungdomsskole ble vunnet av Vålerenga med 51 over Høyenhall.
3.Bystyret har vedtatt at Skådalen ungdomsskole skal bygges, og med det forventede økonomiske oppsving tror vi at det vil skje.
4.En fin fremstilling, mener også Vegard Fløtre fra Gjettum ungdomsskole, fordypet i sine arbeidsoppgaver.
5.Jeg kommer fremdeles til å bruke det tyske ukemagasinet Stern i tyskundervisningen, sier adjunkt Tom Haugland på Evje Ungdomsskole, til Aftenposten.
6.Jeg mener at vi har rett til lønn, sier undervisningsinspektør Arne Rygg på Smestad barne og ungdomsskole.
7.Men mange av elevene som mener at de ikke har fått nok ut av rådgiverens yrkesveiledning i ungdomsskolen, må ha lukket ørene eller sovet i timen, sier Kvissel, som er forbauset over at unge i den videregående skole har uttalt offentlig at de ikke husker at det fantes rådgiver på deres ungdomsskole.
8.Mine tretten år på Finsehytta har vært en fin tid, men når min 13 år gamle datter må fem mil avgårde for å komme til nærmeste ungdomsskole, blir det for drøyt, sier Pål Laingen, bestyrer av Finsehytta, til Aftenposten.
9.Opprustningen av Nittedal ungdomsskole skal foretas over en fastsatt post på langtidsbudsjettet.
10.Problemet er usikkerheten, sier Yossi Kadesh, 32 år gammel undervisningsinspektør på en ungdomsskole i en forstad til Tel Aviv.
11.Påstanden om at data" hører storbyen til", har vi allerede gjort grundig til skamme, fremholder den initiativrike rektor på Råholt ungdomsskole.
12.Rosenholm barneskole har kostet 20 millioner kroner og Holmlia ungdomsskole 37 millioner kroner.
13.Tidligere har vi vært den eneste ungdomsskole i byen som har tatt løftet med å lage revy.
14.Vi føler ikke gassen som noen overhengende fare, sier rektor Egil Børresen på Hurum ungdomsskole til Aftenposten.
15.Vi har tatt til orientering at Skådalen ungdomsskole ikke ser ut til å bli bygget, og da har vi valgt Ris som et av stedene for den planlagte reduksjon av antall klasser innen den almenfaglige studieretning.
16.Vi inviterer dem som underviser på førskole, barneskole, ungdomsskole, spesialskole, videregående skole og dem som har med barn og ungdom å gjøre generelt og fatter interesse for det emnet vi har valgt å kretse rundt.
17.11 av de 16 elevene ved APOprosjektet på Bingsfoss ungdomsskole, flankert av de to lærerne Kjell Hermann og Ki Sagen.
18.140 R fra Sandeåsen barneskole utenfor Tønsberg, Gjettum ungdomsskole i Bærum og Hartvig Nissens videregående skole i Oslo, besøkte utstillingen den dagen Aftenposten kom.
19.2 toparallellers barneskoler og en seksparallellers ungdomsskole.
20.Akkurat som vi mislikte det gamle systemet med nivågruppering og todelt ungdomsskole (realskole / framhaldsskole), misliker vi grunnskolemeldingens reviderte blåkopi av dette !
21.Andelen med ungdomsskole som høyeste utdannelse gikk ned fra 75 prosent i 1970 til 52 prosent i 1980.
22.Annethvert år slår Hovseter ungdomsskole til med revy.
23.Arbeidsforholdene på Ris ungdomsskole og Ris videregående er nå så vanskelige at lærerrådet på Ris ungdomsskole forlanger at Oslo bystyre fatter et endelig vedtak om hva som skal skje med skolene på Ris og tar konsekvensene av sin avgjørelse, heter det i en pressemelding fra lærerrådet.
24.Arkitekter og representanter fra Moelven Brug A / S for Rosenholm og for Ragnar Evensen A / S for Holmlia ungdomsskole forklarte om nye ideer innen skoleutbygging.
25.Bakgrunnen for disse aksjonene er den nye Skådalen ungdomsskole som aldri er blitt bygd.
26.Barneombudet anmoder derfor statsråd Arne Rettedal om å legge stor vekt på disse perspektiver i vurderingen av søknaden om ekstraordinære bevilgninger til bygging av ungdomsskole på Sætre.
27.Barneombudet er blitt gjort oppmerksom på at Kommunalog arbeidsdepartementet har motatt søknad om ekstraordinære bevilgninger til bygging av ungdomsskole på Sætre i Hurum.
28.Barneombudet påpeker at Hurum ungdomsskole, som er beregnet på ni klasser, trolig må ta imot 16 klasser fra høsten 1984.
29.Behovet for en ny ungdomsskole i Skådalen har ikke minsket med årene.
30.Brannfjell ungdomsskole har 480 elever fordelt på 20 klasser.
Dine siste søk