Norsk-Engelsk oversettelse av unngå

Oversettelse av ordet unngå fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

unngå på engelsk

unngå
tankeverb elude, slip, escape
  unnvikeverb avoid, shun, sidestep, dodge, circumvent
Synonymer for unngå
Avledede ord av unngå
Eksempler med oversettelse
Du burde unngå å ringe noen etter ti på kvelden.
Du bør unngå å gjøre slike feil.
Ikke unngå spørsmålet.
Jeg må passe på hvordan jeg sitter i denne billige Ikea-kontorstolen, for å unngå at de to skruene som har gnagd hull i kunstskinnet ikke stikker meg i lårene.
Uansett hvilket musikkinstrument du ønsker å lære å spille, er det viktigste å unngå å gjøre feil fra begynnelsen av, fordi feilene du gjør lettere fester seg i hodet ditt enn alt det du gjør rett.
Siden konsekvensene er potensielt alvorlige, er det en generell forholdsregel å unngå infeksjoner hos denne typen pasienter.
Fler eksempler
1.Agenter driver påvirkning i Norge... en hovedårsak til at det i Norge nærmest er tabubelagt å antyde KGBkonspirasjon på det politiske plan er trolig utifra det aktverdige ønske om å unngå mistenkeliggjørelse", heter det bl.a. i denne Aftenpostenartikkelen fra mai ifjor.
2.Av flere onder får jeg prøve å unngå de verste".
3.De 12 bud for bilreparasjoner" tar sikte på å unngå uenighet mellom bileier og verksted efter en reparasjon.
4.Den beste måten å unngå straff på, er å frykte den.
5.Det var for å unngå at han slo sin bok i hodet på sidemannen...
6.Efter min oppfatning må det være et mål for Regjeringens kvinnelige medarbeidere å unngå at publikum får et eller flere av kvinnens godluktbefordrende og vondluktfordrivende midler i nesen straks brev åpnes.
7.Er det likevel mulig å unngå finansdebatter som bare de færreste i Norge er opptatt av ?
8.Ferdige" leker som hindrer rom for fantasi bør man unngå å kjøpe.
9.For å unngå avhengighet av tidlig kjernevåpenbruk, må det skje en vesentlig styrkelse av NATOs konvensjonelle forsvar.
10.For å unngå dette tar jeg små solbærkvister og setter dem rundt rosebuskene.
11.I denne saken tok en i bruk nær sagt alle midler for å unngå å miste ansikt, noe som igjen førte til at alle de tre partiene ble påført en masse arbeid og ubehageligheter.
12.Jeg kan vanskelig unngå å beskrive meg selv som rastløst.
13.Naturligvis kan en nøytral stat som er ivrig efter å unngå alle friksjoner, bestemme overfor sine undersåtter at de skal avstå fra å forsyne krigførende med våpen etc.
14.S. Yakub Khjan ble erklært at Pakistans fiendtlige handlinger mot Afghanistan, en stat som er vennligsinnet overfor SovjetUnionen, ikke kan unngå å gi seg utslag i de sovjetiskpakistanske forbindelser", het det i telegrambyrået Tass referat.
15.Samlet plan for vassdragene" kan bli epokegjørende for vassdragsdebatten, sier miljøvernminister Rakel Surlien og tror vi kan unngå storkonflikter som" Altakrigen" i fremtiden.
16.Slik får du et friskere liv"," Hvordan få det bedre i alderdommen"," Slik overvinner du stress og søvnproblemer" og" Hvordan unngå problemer med maven" - det er ikke småtteri som loves i de fire videofilmene om helse og kosthold.
17.Unngå julerushet, gå i kirken på søndagene.
18.Winston Smith presset haken ned mot brystet for å unngå den bitende vinden og smatt fort gjennom glassdørene i Seiersgården, men ikke fort nok til å hindre at et gufs av sand og støv for inn sammen med ham.
19.Å unngå tilbakefall til sosialistisk vanstyring av landet er det bredeste grunnlag for mobilisering foran et valg, men ikke tilstrekkelig.
20.(NTBReuterAFP) Kringkastingen i den vestafrikanske stat Kamerun oppfordret imorges innbyggerne i hovedstaden Yaounde til å holde seg innendørs, for å unngå å bli skadet i sammenstøt mellom opprørere og regjeringstro styrker.
21.(New York Times) Den tyskfødte romfartseksperten som ledet utviklingen av raketten som bragte de første mennesker til Månen, har i all stillhet forlatt USA og gitt avkall på sitt amerikanske statsborgerskap for å unngå tiltale for overgrep mot slavearbeidere på en rakettfabrikk i NaziTyskland under den annen verdenskrig.
22.Dersom man kan gå ut fra at en eventuell fremmed ubåt ikke lenger kan unnslippe, søker man å unngå bruk av så virkningsfulle stridsmidler at det blir overhengende risiko for at ubåten går tapt.
23.1984 kan bli et avgjørende år i kampen for å unngå virkelig massearbeidsledighet.
24.Alle parter er best tjent med å unngå dramatiske utspill inntil saken er blitt rettslig belyst.
25.Arbeiderpartiet er ikke ute efter" Fair playpokalen", sa Stig Røgeberg, Østfold, og mente at Høyre må svare med friskere og mer offensive motangrep for å unngå at vi igjen havner i Arbeiderpartiets grå og kjedelige tvangstrøye av påbud og forbud.
26.Argentina har lenge klart å unngå narkotikamisbruk, men også der er misbruket av amfetamin sterkt økende.
27.Av hensyn til balansen i norsk økonomi på lengre sikt, bør man unngå at den offentlige sektor legger beslag på en ytterligere økende andel av bruttonasjonalproduktet.
28.Bemanningen står sentralt i effektiviseringsarbeidet, og vi håper med en rekke tiltak å unngå eller ihvertfall utsette oppsigelser.
29.Betydningen av felles ansvar ved bruk av telefonkiosk for å unngå hærverk blir trukket frem.
30.Betyr ikke dette i realiteten at det offentliges manglende vedlikehold av det offentlige veinett tvinger næringslivet til å påta seg et økonomisk ansvar for veivedlikeholdet for å unngå tap ?
Liknende ord

 
 

unngå som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) unngåunngåendeunngått
Indikativ
1. Presens
jegunngår
duunngår
hanunngår
viunngår
dereunngår
deunngår
8. Presens perfektum
jeghar unngått
duhar unngått
hanhar unngått
vihar unngått
derehar unngått
dehar unngått
2. Preteritum (Fortid)
jegunngikk
duunngikk
hanunngikk
viunngikk
dereunngikk
deunngikk
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde unngått
duhadde unngått
hanhadde unngått
vihadde unngått
derehadde unngått
dehadde unngått
4a. Presens futurum
jegvil/skal unngå
duvil/skal unngå
hanvil/skal unngå
vivil/skal unngå
derevil/skal unngå
devil/skal unngå
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha unngått
duvil/skal ha unngått
hanvil/skal ha unngått
vivil/skal ha unngått
derevil/skal ha unngått
devil/skal ha unngått
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle unngå
duville/skulle unngå
hanville/skulle unngå
viville/skulle unngå
dereville/skulle unngå
deville/skulle unngå
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha unngått
duville/skulle ha unngått
hanville/skulle ha unngått
viville/skulle ha unngått
dereville/skulle ha unngått
deville/skulle ha unngått
Imperativ
Bekreftende
duunngå
viLa oss unngå
dereunngå
Nektende
duikke unngå! (unngå ikke)
dereikke unngå! (unngå ikke)
Dine siste søk