Norsk-Engelsk oversettelse av unnvike

Oversettelse av ordet unnvike fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

unnvike på engelsk

unnvike
allmennverb circumvent
  skyverb avoid, shun
  unngåverb avoid, sidestep, dodge, circumvent
Synonymer for unnvike
Avledede ord av unnvike
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Han forklarer selv at han måtte tvinge seg til å unngå likheten med andres bilder, unnvike den abstraksjon av virkeligheten maleriet naturlig tenderer mot.
2.Ingen grunn til å unnvike denne landturen.
3.Maciewski påpekte en rekke klare selvmotsigelser i eksoberstens forklaring, og tiltalte var flere ganger tydelig nervøs da han forsøkte å unnvike dommerens spørsmål.
4.Tho og reporteren Ted Koppel hadde på forhånd avtalt hvilke spørsmål som skulle stilles, og da Tho forsøkte å unnvike spørsmålene og kreve en bestemt rekkefølge mens sendingen pågikk, våget Koppel knapt å mukke.
Dine siste søk