Norsk-Engelsk oversettelse av urokkelig

Oversettelse av ordet urokkelig fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

urokkelig på engelsk

urokkelig
følelseradjektiv unfaltering
  allmennadjektiv unshakeable, imperturbable
  strengadjektiv ironclad, concrete, rigid, inflexible
  formåladjektiv immovable, immobile
  personadjektiv unswerving
  oppførseladjektiv inflexible, adamant [formal], unyielding, unbending, hard as nails [informal], tough as nails [informal], determined, resolute, decisive, firm, stout, tenacious, immovable
  fastannet firmly, solidly
Synonymer for urokkelig
Avledede ord av urokkelig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Andre hovedstrømninger i norsk politikk er enten gått i oppløsning eller har periodevis truet med revolusjon og proletariatets diktatur, mens Høyre er forblitt urokkelig tro mot de bærende ideer bak demokrati og nasjonal trygghet.
2.Kommunister og hele Sovjetfolket kjenner Konstantin Tsjernenko som en urokkelig forkjemper for kommunisme og fred, en prøvet leder av Lenins type, som sitter inne med bemerkelsesverdige politiske og organisatoriske evner og stor livserfaring, sa han.
3.Adm. direktør Anders M. Liaaen var urokkelig som Sunnmørsalpene da vi forsøkte å få til et 50årsintervju med den farverike industrilederen fra Ålesund.
4.Alle som en holdt urokkelig stand til sistemann kom haltende en times tid senere - eller var det kanskje noe annet de ventet på ?
5.Amerikanskfødte Jo Ann ONeil synes urokkelig.
6.Dagens UNESCOapparat har vært betegnet som en" urokkelig, hvit elefant", og det har vært sagt at det er godt skattebetalere i de vestlige medlemsland ikke vet hva pengene egentlig går til.
7.DebutLPen ble møtt med varme aviskritikker, og gruppen sto frem med urokkelig tro på at de skulle bli" det neste store".
8.Den er urokkelig.
9.Dermed blir en fast og urokkelig forsvarsvilje fredens beste allierte.
10.Det ble under samtaleprogrammet erkjent å være uheldig at de voksne og barna lever adskilt i to verdener, men overfor spørsmålet om valg av botemidler mot dette, ble det svart som om en full deltagelse i yrkeslivet fra alle voksnes side var et urokkelig aksiom, og som om det eneste botemiddel man hadde for barna var de smuler som blir til overs når hensynet til de voksnes egeninteresser på forhånd er fullt tilgodesett.
11.Det støttet urokkelig den sovjetiske invasjon av Tsjekkoslovakia og Afghanistan, og det angriper NATO og EF.
12.Dette står urokkelig fast.
13.Einars glødende argumentasjon for kapitalismens undergang og sosialismens muligheter møter fast og urokkelig motstand hos hans klassekamerater fra Asia.
14.En urokkelig tro på at det man driver på med er viktig for mange.
15.Han hadde en urokkelig tillit til demokratiets grunnregler.
16.Han står urokkelig på sine prinsipper om fremskritt, fredelig sameksistens og åndsfrihet.
17.Henriksen har en urokkelig tro på individets muligheter i morgendagens velferdssamfunn der teknologien vil spille en stadig større rolle.
18.Hvis Peter skal være selve eksponenten for vår tro, så er vår tro ikke uten innhold, for den er en urokkelig tillit til Kristus, nettopp til ham.
19.I en felles seremoni vil vi minnes de døde i kamper" som ligger definitivt bak" oss, og" på en urokkelig måte vise at vi engasjerer oss for en fremtid basert på det tyskfranske vennskap, som mye avhenger av", fremholdt de to i en felleserklæring.
20.I forslaget heter det bl.a. at sosialdemokratene står urokkelig fast på den alliansefrie utenrikspolitikken.
21.Ikke minst fordi man om noen år ikke ville ha svin og storfe nok til å få fremstilt tilstrekkelige mengder insulin, sier hun og har urokkelig tro på denne forskningens positive bidrag til menneskene.
22.Lenge var min oppmerksomhet festet på en hest nr. 22, hvor budene urokkelig ble stående på utrolige 200 dollar.
23.MERETE SKAVLAN har urokkelig tro på at Radioteatret har en fremtid, og roper høyt" To be !" på spørsmål om det blir et" To be or not to be", siden vi nå snakker om teater.
24.Men Peter Paninstinktet er urokkelig i enkelte mennesker.
25.Men hvor går grensen for utvidelsen av det private initiativ i et land hvor partiledelsen fastholder at næringslivets statlige grunnlag er urokkelig ?
26.Nå gjelder det å stå sammen, sa Gro Harlem Brundtland, som mente at koalisjonspartiene i debatten har forsøkt å holde urokkelig fast ved det smilets budskap som skal redde denne regjeringen gjennom møtet med velgerne om knapt ett år.
27.Om hun er datter av Kristen Kvello aldri så mye var ikke Berit det store talentet som barn og tenåring, men en topp konsentrasjon og viljestyrke, med en urokkelig tro på alt hun foretar seg, ble det sakte, men sikkert resultater av det.
28.Palmeregjeringen begrunner sin nye innstilling med behovet for å ha åpne kanaler til Moskva for selv kunne fortelle russerne at Sveriges nøytralitetspolitikk ligger urokkelig fast, at landet med alle disponible midler vil forsvare sin territorielle integritet.
29.Som offisiell overvåker av kirkelæren siden 1982, har den tidligere relativt åpne Tübingerprofessor Ratzinger mer enn noen av sine nære forgjengere pådradd seg et image peget av makt, handlekraft, urokkelig ortodoksi.
30.SovjetUnionen står urokkelig fast ved sitt nei til å delta i De olympiske sommerleker i Los Angeles.
Dine siste søk