Norsk-Engelsk oversettelse av usannsynlig

Oversettelse av ordet usannsynlig fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

usannsynlig på engelsk

usannsynlig
allmennadjektiv unlikely, unconvincing
  fjernt liggendeadjektiv farfetched, improbable, implausible
Synonymer for usannsynlig
Eksempler med oversettelse
Jeg tror det er usannsynlig at Tom blir valgt.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Så liten interesse bankene har for å bringe renten nedover, holder vi det ikke for usannsynlig at Regjeringen må føre an i den ønskede utvikling ved selv å gå til rentenedsettelse på utlån fra statsbankene.
2.At det kanskje om ikke så lang tid vil foreligge noe skriftlig materiale fra min hånd, er ihvertfall ikke helt usannsynlig, vedgår Knudsen.
3.Det er helt usannsynlig at et nominasjonsmøte som er ført bak lyset, opprettholder sitt syn i så måte.
4.Det høres usannsynlig ut for meg.
5.Det lyder helt usannsynlig at det er blitt foretatt papirøvelser der det har vært en forutsetning å bruke atomvåpen fra alliert side på tett befolkede områder i Norge, sier byråsjef Einar Hellum i Forsvarsdepartementet til NTB.
6.Det var høyst usannsynlig det hele.
7.Det ville ikke være usannsynlig om flyselskapene nå ville ønske øket valutatillegg, men det tar en måned før økning kan settes ut i livet, sier Tandberg.
8.Ellers har jeg oppfattet at Oslo er et populært feriemål for amerikanere, sier Cheryl som ikke anser det som usannsynlig at enkelte av dem vil la seg høre i teatersalongen i løpet av de tre ukene stykket skal spilles i Oslo.
9.Hvis vi blir fornøyde med erfaringene fra Groruddalsmesterskapet, er det slett ikke usannsynlig at vi senere innbyr til et tilsvarende Oslomesterskap, sier hun.
10.Jeg finner det fullstendig usannsynlig at det var 39åringen som hadde med seg pistolen.
11.Nå som Pakistan tydeligvis er i stand til produksjon av atomvåpen, virker det på lang sikt usannsynlig at India vil holde tilbake.
12.Vi har hittil aldri hørt offisielt om tilfeller der vestlige land har bevisst forsøkt å senke fremmede ubåter innenfor sine farvann, men jeg ser det som ikke usannsynlig at både britene og amerikanerne har foretatt slike operasjoner.
13.Arbeidsstans kan ikke inntre før 1. april, og det er ikke usannsynlig at det vil pågå megling også efter 1. april.
14.Artikkelforfatteren avviser bl.a. påstanden om at fly vil skjene ut av banen på Fornebu, kjøre inn i parkerte fly og dermed skape kaos : helt usannsynlig, efter foreliggende statistikker.
15.At LO idag kanskje overvurderer faren, og dermed maler fanden på veggen, er ikke usannsynlig.
16.At Steffens neste frivillige motstander kan være en av disse fem, er ikke usannsynlig.
17.At en ny sovjetisk påvirkningsagent vil bli avlsørt i løpet av de nærmeste årene, er svært usannsynlig.
18.At et fly vil skjene ut av banen og inn i parkerte fly på Fornebu og dermed skape kaos, er, efter de statistikker vi sitter inne med, helt usannsynlig.
19.At kvikksølvforgiftning skulle være dødsårsaken er også meget usannsynlig.
20.At samtlige nordmenn som støtter Esquivels plan, skulle være blitt dumme med årene slik Sparre antyder - virker usannsynlig.
21.Begge tall styrker vårt argument : at hele Grunnlinjen med tunnel, trafikkmaskiner, overdekninger, erstatninger osv., for ikke å snakke om de samfunnsmessige omkostningene i anleggstiden på topp av dette, vil bli et usannsynlig milliardsluk.
22.Bjarnøy spiller neppe fra start mot Moss, men det er ikke usannsynlig at han kommer innpå, sier Bengtsson.
23.Blant annet i spørsmålet om rentetak mener jeg det nærmest er usannsynlig at Høyre og Arbeiderpartiet skal kunne enes.
24.Blant vestlige UNESCOkjennere blir det vurdert som meget usannsynlig at en løsning vil bli funnet som fører til at USA forblir i organisasjonen.
25.Da er det nærmest usannsynlig at de sier seg villig til å eftergi gjeld.
26.De som har fått et navn, er usannsynlig flittige, ingen kommer sovende til anerkjennelse.
27.Den engelske troppens lege, Dr. David Archibald, uttaler at det er usannsynlig at Ovett stiller til start på 1500 meter.
28.Den nattlige turen i halvmørket på de folketomme veiene er så usannsynlig.
29.Den nygifte kvinnens kamp for å redde sin dødsdømte mann under Den annen verdenskrig ville være blitt stemplet som usannsynlig, om den hadde forekommet i en roman.
30.Den sterke utlånsveksten hittil i 1984 gjør imidlertid at man må forvente økte reservekrav i løpet av året og i bankkretser holdes fortsatt sterk resultatvekst i 1984 for usannsynlig.
Dine siste søk