Norsk-Engelsk oversettelse av usannsynlighet

Oversettelse av ordet usannsynlighet fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

usannsynlighet på engelsk

usannsynlighet
otrolighetsubst. improbability, unlikeliness
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Men dersom, hvis, såfremt, ifall denne usannsynlighet skulle ramme oss, har vi da ingen annen mulighet for tørrårssikring enn forsert vannkraftutbygging, med økologisk uforsvarlige kjempedammer i sårbare høyfjellsområder ?
Dine siste søk