Norsk-Engelsk oversettelse av usedvanlig

Oversettelse av ordet usedvanlig fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

usedvanlig på engelsk

usedvanlig
allmenn? unusually
Synonymer for usedvanlig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Både utvendig og innvendig kan man merke Hitlers vrangforestillinger og hans usedvanlig dårlige smak.
2.Bærum ligningskontor har usedvanlig mange vanskelige selvangivelser til behandling.
3.Den gamle Herre har en usedvanlig skarp Erindring om Husene og Gaderne, hvor han færdedes som ung, og Billedet er uden Yvivl i alle Hovedpunkter paalideligt.
4.Den kommer fra Mexico," sa butikksjefen," et usedvanlig fint eksemplar.
5.Det eneste jeg har satt spørsmålstegn ved," skriver ministeren," er om det er rimelighet i å utstrekke dette prinsippet til også å gjelde nye og usedvanlig kostbare tilbud i f.eks. video og EDB til et smalt og i regelen særdeles ressurssterkt publikum.
6.My Home Town", som Tom Lehrer synger om, hvor alle innbyggerne er usedvanlig vanlige mennesker.
7.Begge drapene er skjedd på en gruoppvekkende måte, og selve handlingene vidnet om en usedvanlig kaldblodighet som savner sidestykke i norsk rettshistorie, sa aktor.
8.Både statsadvokaten og jeg er enige om skyldsspørsmålet, men vi må ikke glemme at rammen omkring denne saken er at vi her har en tiltalt som i de grader har levet under en usedvanlig grå himmel.
9.De er da også usedvanlig mild og overbærende med mennesker i Deres forfatterskap ?
10.Det er ikke myndighetene, men Horten Verft selv som har bragt konsernet opp i en usedvanlig innfløkt krisesituasjon, blir det sagt i finans og shippingkretser.
11.Det er imidlertid ganske usedvanlig at legene foretar tre transplantasjoner i løpet av en helg, sier Bargent.
12.Det er merkverdig at man finner slike usedvanlig foreldede oppfatninger i norske skolebøker idag.
13.Det er usedvanlig få reisende her idag, sa han.
14.Det er usedvanlig vanskelig i linjefarten, men vi ser nå helt klare tegn på at linjene er på vei opp av bølgedalen.
15.Det gir departementet og Regjeringen en usedvanlig bred og god basis å arbeide videre på, kommenterte han.
16.Det var et usedvanlig rolig møte, hvor spørsmålene som gjelder kjernefysiske mellomdistanseraketter i Europa ikke dominerte i samme grad som tidligere, sa forsvarsminister Anders C. Sjaastad til NTB.
17.En usedvanlig og utrolig spennende oppgave som jeg er lykkelig over ! sier Winge.
18.En usedvanlig prosedyre er fulgt siden de foreslåtte censorer fra Statens spesiallærerhøgskole ikke er tatt til følge.
19.Et usedvanlig frekt tyveri.
20.Fidelio begynte han på like efter Eroica, med den franske revolusjon som inspirasjonskilde, forteller Schönwandt, som er blitt usedvanlig godt kjent med interiøret på Fornebu flyplass under prøveukene foran premieren.
21.Hun var en kjær gjest, usedvanlig tillitsfull og liketil.
22.Høyst usedvanlig, sir, bemerket jeg.
23.Kameratflokken er en gjeng usedvanlig fine ungdommer, og de skjønner ikke at Per Øyvind ikke har gitt beskjed dersom han har funnet på noe annet, sier politibetjent Bjørn Olsgård.
24.Kanadieren hoppet nesten inn og slo ham, mente George Foreman, en av i alle fall to tidligere tungvektsverdensmestre som satt ringside blant et usedvanlig entusiastisk publikum.
25.Men det dreier seg også om et usedvanlig tragisk tilfelle, sa han.
26.Men det høres jo ut til at du har hatt usedvanlig god tid til å filosofere.
27.Men samtidig vet vi også at vi her har en usedvanlig lav dødelighet når det gjelder lungekreft.
28.Mitt inntrykk av ham var at han var en usedvanlig kunnskapsrik og dyktig medarbeider som jeg hadde respekt for, til tross for forskjellig syn i flere politiske spørsmål.
29.Møtehingstens tid er forbi, jeg har gjort både min borgerplikt og min verneplikt, og den var usedvanlig interessant og morsom.
30.Og medlemmene av Kirkerådet har vært usedvanlig hjelpsomme og positive.
Dine siste søk