Norsk-Engelsk oversettelse av utbredning

Oversettelse av ordet utbredning fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utbredning på engelsk

utbredning
utspredningsubst. dispersion, diffusion, spreading
Synonymer for utbredning
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Hva vi vet om dyreverdenen under trias, er dessverre begrenset til den lille del som tilfeldigvis er bevart som fossiler og dertil tilfeldigvis er blitt oppdaget - og deri ligger også svakheten i bl.a. alle antagelser om de forskjellige gruppenes relative forekomst og utbredning.
Dine siste søk