Norsk-Engelsk oversettelse av utenforstående

Oversettelse av ordet utenforstående fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utenforstående på engelsk

utenforstående
mannsubst. outsider
  kvinnesubst. outsider
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Sousconversation" - det som gjemmer seg bak samtalens overflate, og" tropismes" kaller Sarraute disse knapt definerbare fornemmelser som rører seg i menneskenes indre og som er så vanskelig å tyde for utenforstående.
2.(NTBs korrespondent) Det er overraskende at president Mauno Koivisto ikke regner en utenforstående person egnet til å vurdere finske forhold, skriver Finlands største avis, Helsingin Sanomat, i en kommentar til Koivistos kritikk av Jahn Otto Johansen.
3.Arbeidsstansen vil også få store konsekvenser for utenforstående tredjemann, det vil si for samfunnet i sin alminnelighet.
4.De ansatte har selvfølgelig innsynsrett, og opplysningene er ikke tilgjengelige for utenforstående, sier koordinator i Phillips Petroleums dataavdeling, Boye Pettersen, til Aftenposten.
5.De eldre må ikke overlate til" velmenende" - det må du sette i gåseøyne - utenforstående å tale deres sak.
6.En opptrapping av konflikten mellom Iran og Irak vil videre medføre en påtagelig fare for at også utenforstående land kan bli engasjert i krigshandlingene, noe som eventuelt kan medføre uoverskuelige konsekvenser.
7.En ting er å trene en ørn i et folketomt Coliseumstadion, en annen ting å få fuglen til å fly dit den skal på en fullpakket, bråkete arena, sier en utenforstående fugleekspert fra Los Angeles zoologiske have.
8.Hvis det skulle bli tvangsauksjon, kan det jo også tenkes at Husbanken eller en tredje, utenforstående part ønsker å kjøpe leilighetene.
9.Jeg tror ikke at de som deltar i" fredskonvoien" er klar over hvordan en utenforstående som er opptatt av fred og nedrustning kan reagere på dette.
10.Mange utenforstående har her funnet en overraskende underholdning.
11.Men om nødvendig vil vi trekke inn utenforstående ekspertise til å bistå oss i undersøkelsen.
12.Men på den annen side kan de gamle kanskje også oppleve at de ikke blir trodd om de forsøker å fortelle om problemet til utenforstående ?
13.Norsk kunnskapsindustri bør ha en fremtid i VestTyskland, ikke minst fordi bransjen er nyskapende og lite preget av tradisjonsbundne forretningsforbindelser som gjør det vanskelig for utenforstående selskaper å etablere seg, sier eksportutsendingen i VestTyskland, Per E. Reinboth.
14.Også på dette området vil utenforstående prøve å sikre seg profitten på vår bekostning.
15.Sammen med Televerket og utenforstående har vi arbeidet særdeles grundig for å finne en pris som er" fair" for kunde og leverandør.
16.Territoriell okkupasjon av utenforstående krefter fører ikke til fred, men snarere til fortsatte konflikter og uro, fastslo Reagan.
17.Utenforstående.
18.Ved denne omstruktureringen vil Tandberg A / S oppnå å skaffe ny egenkapital til de utskilte selskapene fra utenforstående investors.
19.Vel var ikke regnskapene i klubben forbilledlig ført, de kunne knapt tydes av utenforstående revisorer, men det betyr ikke at det har skjedd ulovligheter.
20.Vi utenforstående vet ofte forsvinnende lite om hva lidelser som mongolisme eller ryggmarksbrokk i realiteten er, sier professor Knut Erik Tranøy.
21.Vårt problem er at vi er avhengige av informasjon fra utenforstående, sier Grønbeck.
22.Årsaken til at vi fanget opp dette tilfelle så raskt, var at utenforstående reagerte på hvor tynn denne piken var blitt, sier Kolsrud, som har piken til behandling og regelmessig observasjon.
23.5. samtalerunde er nå i gang i Peking, men partene gir ingen opplysninger til utenforstående.
24.Aggresjonen kan rettes både mot den avdøde, som ville sette slektningene i en så vanskelig situasjon, mot de efterlatte selv, som ikke så signalene, eller mot utenforstående, som traff avdøde rett før selvmordet.
25.Alt dette kunne virke på en utenforstående som akademisk prat hvis man ikke understreker den rollen som de økonomiske krefter i samfunnet alltid har spilt - og fremdeles spiller.
26.Andre, utenforstående, for deg ukjente mennesker, skal avgjøre om du kan innvilges en prøve eller ikke.
27.Andrej Sakharovs og hustruen Jelena Bonners situasjon er fortsatt ukjent for utenforstående, også efter at det offiselle sovjetiske nyhetsbyrået Tass onsdag påsto at Sakharov er" i fin form, spiser regelmessig og lever et aktivt liv".
28.At det oppstår problemer skyldes ofte at utenforstående legger seg borti noe de ikke har noe med, sier Skildheim.
29.At sykehusledelsen har bedt en utenforstående instans undersøke forholdene på avdelingen, er helt i tråd med våre ønsker, sier Asbøll.
30.Avhengig av omstendighetene vil forholdet mellom virksomhetens egen kontroll av sin virksomhet, og kontrollen fra utenforstående kontrollorganer kunne variere mellom vide grenser.
Dine siste søk