Norsk-Engelsk oversettelse av utenlandsk person

Oversettelse av ordet utenlandsk person fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utenlandsk person på engelsk

utenlandsk person
land - kvinnesubst. alien

 
 

Dine siste søk