Norsk-Engelsk oversettelse av utenrikspolitikk

Oversettelse av ordet utenrikspolitikk fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utenrikspolitikk på engelsk

utenrikspolitikk
allmenn? Foreign Policy
Synonymer for utenrikspolitikk

 
 

Wiki
Utenrikspolitikk er den politikk en stat fører overfor andre stater, med den hensikt å ivareta sine interesser. Gjennom utenrikspolitikken sikter staten mot å oppnå sikkerhetsmål, velferdsmål og ideologiske mål. En stats utenrikspolitikk kommer til uttrykk på flere måter.

Fler eksempler
1.Denne nyliberale gjengen vil drive oss bort fra tradisjonell svensk utenrikspolitikk og fra den trygghet som den innebærer," sa Palme.
2.Dersom statsminister Kåre Willoch kommer til at han må gi efter for det krav som nå fremmes fra selv framstående Høyrehold, om å gi sin utenriksminister avskjed" i nåde", vil han måtte føle det også som et nederlag for en utenrikspolitikk som statsministeren selv har vært med og formet ut.
3.Det krever tålmodighet, takt og kløkt å styre finsk utenrikspolitikk, og å forklare andre hvorfor det må være slik at internasjonale spørsmål i en rekke tilfelle må omtales med små bokstaver i debatten.
4.I slike sammenhenger heter det alltid" den fredselskende sovjetiske utenrikspolitikk", og forfatteren av det selsomme skriftstykke kan vente seg en alvorlig påtale for denne uforklarlige utelatelse.
5.Norsk borger eller en i Norge hjemmehørende person som av fremmed makt eller av parti eller organisasjon som opptrer i dens interesse, for seg eller for parti eller organisasjon her i landet tar imot økonomisk støtte for å påvirke almenhetens mening om statens styreform eller utenrikspolitikk eller til partiformål, eller som medvirker hertil, straffes med hefte eller med fengsel inntil 2 år.
6.Sovjetisk utenrikspolitikk har siden i høst vært preget av en panisk angst for å ta viktige beslutninger.
7.Avspenning, rustningskontroll og gjensidig nedrustning er viktige mål for norsk utenrikspolitikk som Høyre vil arbeide for å fremme.
8.Den viktigste trusel verden står overfor er USAs utenrikspolitikk, sa Sovjets utenriksminister Andrej Gromyko igår.
9.Derfor er flyktningepolitikk vel så mye et spørsmål om utenrikspolitikk.
10.Det er viktig å understreke at utenrikspolitikk også har betydning for mitt eget fylke.
11.Det var, som en vestlig diplomat formulerte det, en tale om gårsdagens sovjetiske utenrikspolitikk.
12.Dette var en oversikt over sovjetisk utenrikspolitikk, skrevet i forrige uke.
13.Efter 22 år med utenrikspolitikk hadde jeg lyst til å prøve noe nytt da chansen bød seg.
14.En motstandsdyktig utenrikspolitikk forutsetter at Kongressen støtter de praktiske detaljer, ikke bare de generelle målsetninger, fremholdt Reagan.
15.Gromyko er kanskje bare utenriksminister, men det er han som styrer sovjetisk utenrikspolitikk, sier de.
16.Hva er USAs utenrikspolitikk ?
17.Ifølge en tradisjonell oppfatning bygger norsk utenrikspolitikk på fire hjørnestener, nemlig Norden, Europa, det atlantiske samarbeide og FN.
18.Jeg beskjeftiget meg først og fremst med kulturforbindelsene mellom Norge og SovjetUnionen, men var også opptatt av det bilaterale forholdet generelt og sovjetisk utenrikspolitikk, sier Nordsletten, som det siste året har vært førstekonsulent i presse og kulturavdelingen i Utenriksdepartementet.
19.Min store bekymring er den trusel vi står overfor med fire nye år preget av Reagans utenrikspolitikk, sa han da han tirsdag gav beskjed om at han vil drive valgkamp for den demokratiske kandidat.
20.Negative tendenser i den kinesiske ledelses utenrikspolitikk begynte å manifestere seg åpent under denne periode, og førte til Kinas avbrudd i vennskaps og samarbeidspolitikken med SovjetUnionen, fortsetter Pravda.
21.Opprinnelig spilte toppidrettsutøverne en sentral rolle i vår utenrikspolitikk.
22.Regjeringens utenrikspolitikk er meget uklar, sier han.
23.Som vanlig er Strays redegjørelse et farveløst ekko av Reagans utenrikspolitikk, sier SVs Stein Ørnhøi.
24.Spesielt ikke i vår utenrikspolitikk.
25.Vi forsøker å opptre med større forsiktighet enn tidligere, fordi vår aktive utenrikspolitikk medførte for mange økonomiske forpliktelser, sier en embedsmann.
26.Ville det ikke være en ide at utenriksminister Svenn Stray innkalte ham for å forklare hvor viktig det er å uttale seg presist når man formulerer et lands utenrikspolitikk, spør avisen lakonisk.
27.47 prosent av de spurte stiller seg negativt til presidentens utenrikspolitikk, mens 37 prosent støtter den, viser meningsmålingen.
28.62årige Dumas er så avgjort ikke noen ny mann i praktisk utenrikspolitikk.
29.ALLEREDE innenfor den Tysklandsfiendtlige allianse, for over 40 år siden, hadde Frankrike godt markerte motforestillinger mot amerikansk utenrikspolitikk.
30.AV hensyn til Norges troverdighet i internasjonal sammenheng er det selvsagt ikke likegyldig hvordan vår utenrikspolitikk blir oppfattet av omverdenen.
Dine siste søk