Norsk-Engelsk oversettelse av utrolig

Oversettelse av ordet utrolig fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utrolig på engelsk

utrolig
overraskelseadjektiv unbelievable
  tviladjektiv unbelievable
  fabuløsadjektiv fabulous, incredible, astounding, unbelievable
  fjernt liggendeadjektiv farfetched, improbable, implausible
Synonymer for utrolig
Eksempler med oversettelse
Tom er utrolig dårlig til å tegne.
Du er utrolig dum.
Det er utrolig.
George har et utrolig stort adamseple.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.At mennesker har greiet å overstå disse strabaser, kulde og snestormer er utrolig.
2.Det er en utrolig forskjell fra 10 år tilbake.
3.Det er utrolig hvor langt og lenge den vestlige opinionen kan forføres".
4.Dette er ikke en utrolig historie fra utlandet".
5.Dette er utrolig.
6.Drums" er et trommestykke hvor selve den kompositoriske ide og den utrolig velberegnede formutvikling avtvinger den største respekt med tanke på det håndverksmessige.
7.Jeg synes det er utrolig hvis det virkelig er riktig at norske myndigheter med åpne øyne neglisjerer almene menneskerettigheter.
8.Kanarifuglene" sto gjentatte ganger nærmest i kø for å avslutte, men utrolig nok ble det kun med en nettkjenning ved Tom Sundby 13 minutter ut i kampen.
9.Norge tjener utrolig meget på oljen.
10.Radarparet" Nina Solito de Solis og Tonje Gjevion stjal showet i finalekampen, med en utrolig målteft og teknikk.
11.Som så ofte før, er man straks ute for å henge pressen på grunn av omfattende forhåndsomtale, og utrolig overtramp", fortsetter Oppland Arbeiderblad.
12.Streetfashion" er et begrep som blir mer og mer innflytelsesrikt i utviklingen av ny mote - det er utrolig hvilke ideer man kan få fra en fortauskafe.
13.Utrolig" og" pinlig", lyder aviskommentarer.
14.Vi går ut fra at Regjeringen ikke bevisst har villet opptre så utrolig uhøflig overfor en mann som i aller høyeste grad fortjener anerkjennelse og takk for en kjempeinnsats for Statoil og det norske samfunn.
15.6000 svenske, tyske og engelske eksemplarer solgt i Oslo høres utrolig høyt ut.
16.Aksjon" Nei til kjøreavgift" har fått en utrolig oppslutning.
17.Alt har ligget utrolig godt til rette for oss, sier bestyrer Melby.
18.Alt om de bibelske personene forekommer i Det gamle Testamente (King James versjon) men jeg har fylt ut historien og skapt en dialog ut fra hva de nødvendigvis må ha sagt til hverandre, sier han med et skjevt smil, for både det som sies og det kongen tenker på sitt ufrivillig kyske leie gjengis i en utrolig blanding av opphøyet bibelsk og et ikke særlig antiseptisk storbysprog -" metropolitan modern", sier Heller, understreker at han er jo newyorker, og ikke spesielt interessert i Bibelen engang.
19.Arbeidet med de unge gir meg utrolig mye, sier Solberg.
20.At de skulle ta ut Danmark, er helt utrolig.
21.Deler av tømmerlasten kom inn i bussen, og det er utrolig at bare to ble alvorlig skadet, sier danske Knud Lauritsen, som var med i bussen.
22.Det er da aldeles utrolig at De i en alder av 95 år, fremdeles er still going strong ?
23.Det er en utfordring man kan få utrolig mye igjen for man ser seg selv med nye øyne, og lærer kanskje også å bli mer tolerant overfor andre, sier hun.
24.Det er en utrolig fin følelse når alt klaffer slik som idag.
25.Det er en utrolig god følelse å sitte her og føle meg så hjemme med bildene mine i et helt fremmed miljø - man føler en slik frihet ved å være langt hjemmefra !
26.Det er helt utrolig at en kulturhistorisk sal som denne nå i 40 år har fått lov til å forfalle, sier Boye Hansen.
27.Det er helt utrolig hva slags reaksjoner vi har fått.
28.Det er jo helt utrolig, sier keeper Ole Qvist som til daglig er amatør i KB i København.
29.Det er klart det er en utrolig inspirasjon for en norsk spiller å komme hit ned og vandre omkring i Europatoppen, innrømmer Brandhaug, og er svært så fornøyd med å være blitt norsk toppscorer - til og med i en sesong da han har vært så mye ute av spill på grunn av skade.
30.Det er klart vi har hatt utrolig vanskelige perioder her, eftersom de fleste av våre beboere er sterkt belastede og utagerende barn.
Dine siste søk