Norsk-Engelsk oversettelse av utslette

Oversettelse av ordet utslette fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utslette på engelsk

utslette
drepeverb exterminate, destroy, eradicate, wipe out
  tilintetgjøreverb destroy, wipe out
Synonymer for utslette
Avledede ord av utslette
Anagram av utslette
Fler eksempler
1.Styrk vaktsomheten, intensiver beredskapen"," Alltid beredt til å utslette fiendens invasjonstropper"," Bygg en sosialistisk åndskultur".
2.Fordi man både i Øst og Vest har så stort overskudd på atomvåpen at de kan utslette hverandre, sier han.
3.Altså betydelig lengre tid enn det tar å utslette - ja, hvor mange milliarder mennesker var det som ville gå med hvis det ble alvor i den spøken vi hørte fra presidentens munn ?
4.Den skal være enslags garanti for at SovjetUnionen ikke skal kunne utslette hele det forholdsvis beskjedne kinesiske atomarsenal ved et overraskelsesangrep.
5.Denne gangen er det hans nå så berømte og omstridte fleip foran en velgerappell i radio sist lørdag om å utslette SovjetUnionen som har ført til at det igjen blir stilt spørsmål ved presidentens avslappede fremtreden.
6.En hovedsak var en systematisk kampanje for å utslette lamabuddhismen.
7.Er det ikke et temmelig stivt stykke at vårt land skal gi husrom til en organisasjon som sikter på å utslette et land som Norge har normale forhold til ?
8.Fangene var i livsfare, ikke minst fordi nazistene ønsket å utslette alle spor efter seg.
9.Har myndighetene til hensikt å utslette Helsedirektoratet, er de på god vei mot målet, påpeker Mork i en samtale med Aftenposten.
10.I nødsfall å utslette alle og enhver for fedrelandet er en romantiserende form for platonisme som er for dryg.
11.Idag er det mange som stiller seg svært kritisk til spill hvor vold er hovedelementet, enten det gjelder å skyte ned indianere eller utslette andre land.
12.Ifølge Taylor, kan supermaktene halvere sine atomarsenaler uten å miste evnen til å utslette hverandre.
13.Kan noe så uhyggelig og alvorlig som terrorbalansen, våpenkappløpet og muligheten til å utslette vår klode med et trykk på atomknappen virkelig bli underholdende og morsomt teater, ja, til og med opera ?
14.Men å utslette alle og enhver for fedrelandet... det er en romantiserende form for platonisme som er for dryg selv for meg.
15.Måten det skal skje på, er at de nye våpen, tilsvarende raketten som ble skutt opp fra Marshalløyene 10. juni, skal gjøre fiendtlige atomvåpen virkningsløse gjennom å utslette dem før de når målet.
16.OM VestEuropa måtte forsvares med lokale kjernevåpen, kan det muligens føre til en verdenskrig som ville utslette store deler av Jordens befolkning.
17.Over 1 / 3 av Jordens befolkning er idag underlagt kommunistiske myndigheter som har som mål å utslette den levende Guds kirke på Jorden.
18.Taylor hevdet at begge supermakter kunne halvere sine arsenaler med langtrekkende raketter og likevel være i stand til å utslette hverandre, noe han understreket i forbidelse med de innledende nedrustningsforhandlingene som efter planen skal begynne i Geneve i neste måned.
19.Tvertimot er det en bok som alle bevisste mennesker bør lese med tanke på det endelige ragnarokk som kan utslette hele verden.
20.USA svarte med å landsette 35 000 soldater - altså en styrke som russerne lett kunne utslette.
21.Under hele mishandlingsperioden har de lært å utslette sin egen identitet og underordne seg mannens behov og interesser.
22.Ved å utslette det gamle skille mellom fortau og gate og ordne parkeringen på en ny måte samtidig som kjørearealet innsnevres til ca. tre meter, blir det også plass til beplantning og oppholdsareal.
23.Vi lever i en spent verden i en tid da krig kan utslette alt, og der USA er det ene av de to land som har våpen nok til å kunne gjøre det av med oss alle.
24.Vi må tenke nytt, skape et nytt" image", bli mer fleksible og utslette myten om at" Toyota er bil for mann med hatt", sier Ormaasen.
25.Vi søker å finne årsakene til en fortsatt opprustning, når vi allerede kan utslette livet på Jorden mange ganger med de våpen vi har.
26.Å utslette staten Israel !
27.Det er en stor gåte for meg hvorfor grupper av mennesker tilsynelatende skal hate hverandre så intenst at de truer med å utslette den annen part.
28.Det sosialdemokratiske flertallet gjør stas på en person som gjorde sitt ytterste for å utslette nettopp sosialdemokratene, sier kristeligdemokratene.
29.Disse skolene er i ferd med å utslette seg selv på grunn av svikt i elevtilgangen.
30.En snikskytter fra marinekorpset kan utslette en hel landsby uten at han overhodet blir sett, forsikrer sersjanten forsamlingen.
Liknende ord

 
 

utslette som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) utsletteutslettendeutslettet
Indikativ
1. Presens
jegutsletter
duutsletter
hanutsletter
viutsletter
dereutsletter
deutsletter
8. Presens perfektum
jeghar utslettet
duhar utslettet
hanhar utslettet
vihar utslettet
derehar utslettet
dehar utslettet
2. Preteritum (Fortid)
jegutslettet
duutslettet
hanutslettet
viutslettet
dereutslettet
deutslettet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde utslettet
duhadde utslettet
hanhadde utslettet
vihadde utslettet
derehadde utslettet
dehadde utslettet
4a. Presens futurum
jegvil/skal utslette
duvil/skal utslette
hanvil/skal utslette
vivil/skal utslette
derevil/skal utslette
devil/skal utslette
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha utslettet
duvil/skal ha utslettet
hanvil/skal ha utslettet
vivil/skal ha utslettet
derevil/skal ha utslettet
devil/skal ha utslettet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle utslette
duville/skulle utslette
hanville/skulle utslette
viville/skulle utslette
dereville/skulle utslette
deville/skulle utslette
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha utslettet
duville/skulle ha utslettet
hanville/skulle ha utslettet
viville/skulle ha utslettet
dereville/skulle ha utslettet
deville/skulle ha utslettet
Imperativ
Bekreftende
duutslett
viLa oss utslette
dereutslett
Nektende
duikke utslett! (utslett ikke)
dereikke utslett! (utslett ikke)
Dine siste søk