Norsk-Engelsk oversettelse av vandalisere

Oversettelse av ordet vandalisere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vandalisere på engelsk

vandalisere
bruddverb vandalize
Synonymer for vandalisere
Liknende ord

 
 

vandalisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) vandaliserevandaliserendevandalisert
Indikativ
1. Presens
jegvandaliserer
duvandaliserer
hanvandaliserer
vivandaliserer
derevandaliserer
devandaliserer
8. Presens perfektum
jeghar vandalisert
duhar vandalisert
hanhar vandalisert
vihar vandalisert
derehar vandalisert
dehar vandalisert
2. Preteritum (Fortid)
jegvandaliserte
duvandaliserte
hanvandaliserte
vivandaliserte
derevandaliserte
devandaliserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde vandalisert
duhadde vandalisert
hanhadde vandalisert
vihadde vandalisert
derehadde vandalisert
dehadde vandalisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal vandalisere
duvil/skal vandalisere
hanvil/skal vandalisere
vivil/skal vandalisere
derevil/skal vandalisere
devil/skal vandalisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha vandalisert
duvil/skal ha vandalisert
hanvil/skal ha vandalisert
vivil/skal ha vandalisert
derevil/skal ha vandalisert
devil/skal ha vandalisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle vandalisere
duville/skulle vandalisere
hanville/skulle vandalisere
viville/skulle vandalisere
dereville/skulle vandalisere
deville/skulle vandalisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha vandalisert
duville/skulle ha vandalisert
hanville/skulle ha vandalisert
viville/skulle ha vandalisert
dereville/skulle ha vandalisert
deville/skulle ha vandalisert
Imperativ
Bekreftende
duvandaliser
viLa oss vandalisere
derevandaliser
Nektende
duikke vandaliser! (vandaliser ikke)
dereikke vandaliser! (vandaliser ikke)
Dine siste søk