Norsk-Engelsk oversettelse av vannkanon

Oversettelse av ordet vannkanon fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vannkanon på engelsk

vannkanon
politisubst. water cannon
Liknende ord

 
 

Wiki
Vannkanon er et apparat for å styre en vannstråle med kraftig trykk. Innretningen brukes først og fremst ved brannslukning.

Fler eksempler
1.Demonstrantene trosset militsens ordre om å spre seg, og en vannkanon tvang dem ut av den trange gaten.
2.En kolonne kjøretøyer, med en vannkanon i spissen, rykket ut av sidegatene og over høyttalerne ble det forlangt at demonstrantene skulle rydde kjørebanen.
3.Nederste delen av bakken er utstyrt med vann slik at man kan bruke vannkanon, men i den øvre delen er det fremdeles for lite sne.
4.Også Bodø havnevesens båt med vannkanon ble satt inn i kampen mot flammene.
5.En mann døde tidlig søndag morgen efter skader han pådro seg da en vannkanon kjørte over ham under sammenstøt mellom politi og venstreorienterte demonstranter i Frankfurt, opplyser politiet i byen.
6.Idag har vi ikke noen båt som kan gå på grunt vann, og samtidig er sterk nok til å tåle en vannkanon.
Dine siste søk