Norsk-Engelsk oversettelse av vannvei

Oversettelse av ordet vannvei fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vannvei på engelsk

vannvei
allmennsubst. waterway
Synonymer for vannvei
Anagram av vannvei
Liknende ord

 
 

Wiki
En vannvei er enhver seilbar elv, innsjø, havstrekning eller kanal som kan brukes til samferdsel. For at en vannvei skal regnes som seilbar må den tilfredsstille flere kriterier: - Vannveien må være dyp nok for dypgangen til fartøyene som bruker den; - Vannveien må være bred nok til at fartøyene som bruker den kan passere; - Vannveien må være fri for hindringer som fosser og stryk, eller ha en vei rundt dem (som sluser og båtheiser); - Strømmen i vannveien må være svak nok til at fartøyene kan bevege seg mot den. Fartøyer som bruker vannveier varierer fra små prammer til enorme havgående tankskip og cruiseskip.

Fler eksempler
1.Kanalen er en 60 kilometer lang vannvei fra innsjøen Saimen til Viborg i Finskebukten.
Dine siste søk