Norsk-Engelsk oversettelse av vedrøre

Oversettelse av ordet vedrøre fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vedrøre på engelsk

vedrøre
framvist sakverb touch, handle
Synonymer for vedrøre
Avledede ord av vedrøre
Liknende ord

 
 

vedrøre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) vedrørevedrørendevedrøret
Indikativ
1. Presens
jegvedrører
duvedrører
hanvedrører
vivedrører
derevedrører
devedrører
8. Presens perfektum
jeghar vedrøret
duhar vedrøret
hanhar vedrøret
vihar vedrøret
derehar vedrøret
dehar vedrøret
2. Preteritum (Fortid)
jegvedrøret
duvedrøret
hanvedrøret
vivedrøret
derevedrøret
devedrøret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde vedrøret
duhadde vedrøret
hanhadde vedrøret
vihadde vedrøret
derehadde vedrøret
dehadde vedrøret
4a. Presens futurum
jegvil/skal vedrøre
duvil/skal vedrøre
hanvil/skal vedrøre
vivil/skal vedrøre
derevil/skal vedrøre
devil/skal vedrøre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha vedrøret
duvil/skal ha vedrøret
hanvil/skal ha vedrøret
vivil/skal ha vedrøret
derevil/skal ha vedrøret
devil/skal ha vedrøret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle vedrøre
duville/skulle vedrøre
hanville/skulle vedrøre
viville/skulle vedrøre
dereville/skulle vedrøre
deville/skulle vedrøre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha vedrøret
duville/skulle ha vedrøret
hanville/skulle ha vedrøret
viville/skulle ha vedrøret
dereville/skulle ha vedrøret
deville/skulle ha vedrøret
Imperativ
Bekreftende
duvedrør
viLa oss vedrøre
derevedrør
Nektende
duikke vedrør! (vedrør ikke)
dereikke vedrør! (vedrør ikke)
Dine siste søk