Norsk-Engelsk oversettelse av veide

Oversettelse av ordet veide fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

veide på engelsk

veide
fargesubst. woad
Avledede ord av veide
Fler eksempler
1.Da kom det et fælt uvær, en haglbyge så svær at hvert haglkorn veide en øre", står det i Snorre.
2.Haakon Viking" med 163 passasjerer ombord veide ved avgang 245 tonn.
3.I vinter veide jeg 78 kilo.
4.Tenkt på at den sleden som Nansen brukte veide 65 kilo, sier Nordengen.
5.3,125 kilo veide han ved ankomsten på St. Marys Hospital lørdag klokken 17.20.
6.366 kilo veide den største elgen som ble skutt under fjorårets elgjakt her i landet.
7.At han trives i høyfjellsluft, veide altså ikke tungt nok idag.
8.Avgjørelsen ble fattet av SAS trafikksentral på Kastrup, hvor hensynet til de 75 andre passasjerene i flyet veide tungt.
9.Bjørnen, som veide hele 220 kilo, hadde drept over tyve rev og forvoldt skader for omkring 175 000 kroner før den ble skutt ned av et lokalt jaktlag.
10.Blant annet skulle hustakene være dekket med gull, og herskerne her skulle spise av gulltallerkener som veide et halvt tonn !
11.Brevet veide 22 gram.
12.Bulldozeren veide 52 tonn og det har vært litt av en jobb for Anders Risse og hans medarbeidere i arbeidsfellesskapet Selmer / Høyer Ellefsen.
13.Cullinan veide ca. 600 g uslipt, men hele 66 prosent av den ble borte under fremstillingen av de 9 diamantene og 96 briljantene som kan regne Cullinan som opphav.
14.De nyfødte veide 30 og 31 kilo, og er døpt Gro og Kåre - uvisst av hvilken grunn.
15.De små veide ca. 1 000 gram efter 30 uker i mors liv.
16.De tre møttes i et kveldsstevne på Ifleybanen i Oxford, hvor det blåste så sterkt at Bannister nesten helt til startskuddet gikk veide for og imot et rekordforsøk.
17.Den andre tvillingen, gutten, var i motsetning til sin søster i fin form ved fødselen og veide 1000 gram.
18.Den første av femlingene veide 1420 gram, de øvrige veide 1500 gram, ble det meldt fra sykehuset.
19.Den nye verdensborger som allerede før han så dagens lys, hadde satt fart i norsk og vesttysk presse, målte 50 centimeter og veide 3370 gram ved fødselen.
20.Den omstendighet at førstefødte veide mest og var lengst skulle peke henne ut som førstefødte.
21.Den største av guttene veide 3110 gram, hans to brødre veide 2990 og 2930 gram.
22.Den største hjort man kjenner vekten på, veide 187 kilo og ble felt av et jaktlag i Lom.
23.Den største stenen veide 12 kilo, og kvinnen døde av skadene.
24.Den tyske bilen veide fem tonn, og kjørte seg stadig fast i sanden.
25.Denne fisken veide 3 kilo før rensing - hvor lenge den skal ligge på grillen, er selvsagt avhengig av vekt.
26.Denne mynten er en såkalt giulio, en sølvmynt i groschenklassen som veide 34 gram.
27.Det betyr en enorm gevinst at behandlingsmulighetene er blitt så meget bedre, presiserer overlegen, og opplyser at Barneavdelingen hadde 257 nyfødte pasienter ifjor, og bare 10 av dem veide mindre enn 1000 gram.
28.Det var Anita Gullberg som fødte gutten, som veide 5810 gram.
29.Det var en pike som veide 3870 gram og målte 51 cm.
30.Det var snakk om storbør med 32 stener som totalt veide 96 kilo.
Liknende ord

 
 

veide som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) veideveidendeveidd
Indikativ
1. Presens
jegveider
duveider
hanveider
viveider
dereveider
deveider
8. Presens perfektum
jeghar veidd
duhar veidd
hanhar veidd
vihar veidd
derehar veidd
dehar veidd
2. Preteritum (Fortid)
jegveidde
duveidde
hanveidde
viveidde
dereveidde
deveidde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde veidd
duhadde veidd
hanhadde veidd
vihadde veidd
derehadde veidd
dehadde veidd
4a. Presens futurum
jegvil/skal veide
duvil/skal veide
hanvil/skal veide
vivil/skal veide
derevil/skal veide
devil/skal veide
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha veidd
duvil/skal ha veidd
hanvil/skal ha veidd
vivil/skal ha veidd
derevil/skal ha veidd
devil/skal ha veidd
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle veide
duville/skulle veide
hanville/skulle veide
viville/skulle veide
dereville/skulle veide
deville/skulle veide
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha veidd
duville/skulle ha veidd
hanville/skulle ha veidd
viville/skulle ha veidd
dereville/skulle ha veidd
deville/skulle ha veidd
Imperativ
Bekreftende
duveid
viLa oss veide
dereveid
Nektende
duikke veid! (veid ikke)
dereikke veid! (veid ikke)
Dine siste søk