Norsk-Engelsk oversettelse av vekte

Oversettelse av ordet vekte fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vekte på engelsk

vekte
allmenn? weighting
Synonymer for vekte
Avledede ord av vekte
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dette svaret vekte stor undring hos underskrivne.
Dine siste søk