Norsk-Engelsk oversettelse av vokse

Oversettelse av ordet vokse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vokse på engelsk

vokse
økningverb mount up
  planteverb grow
  størelseverb increase, grow
  foretakverb grow, expand
  personverb grow
Synonymer for vokse
Avledede ord av vokse
Anagram av vokse
Eksempler med oversettelse
Det maleriet har begynt å vokse på meg.
Fler eksempler
1.De beste oppvekstvilkår" betyr for oss et barns rett til å vokse opp i en familie med sin egen mor og far.
2.Det kan jo ikke sammenlignes med å vokse opp under Svolværgeita, som jeg gjorde.
3.Hva slags folk det ble av oss voksne, kommer tydeligst frem når vi ser på hva slags samfunn vi har skapt, hvilken verden vi gir våre barn å vokse opp i.
4.Troen må bli fri fra et autoritært kristendomssyn og få utvikle seg og vokse med tiden mot en ny religiøs bevissthet der mennesker bruker sin fornuft og kjenner sin selvstendighet", heter det.
5.Blir dette gode tilskudd til det offentlige tilbud eller vil det vokse frem en rekke unødvendige - og kanskje også skadelige helsetilbud ?
6.Både vi og Kodak er innstilt på å la dette vokse hurtig.
7.De retningslinjene det arbeides efter i meldingen innebærer jo at Statoil ikke på noe tidspunkt de nærmeste 10 år vil slutte å vokse.
8.Det er en forutsetning for at det skal vokse frem eksperimentelle verksteder og miljøer at man kan finne billige steder å være, sier Kristin Bergaust, en av de syv i atelier Ny York.
9.Det er en klar forutsetning for reformene at de statlige rammetilskuddene skal vokse fra år til år, slik at kommunene settes økonomisk i stand til å bygge ut den lokale helse og sosialtjensten, sa Heløe.
10.Det er i ferd med å vokse opp en ny generasjon av initiativrike, våkne og aggressive investorer som i forhold til norske tradisjoner representerer en ny stil.
11.Det er ikke skrevet noe sted at man bare kan la landbruksproduksjonen fortsette å vokse og vokse uten å spørre seg hvor man kan få solgt varene, sa han.
12.Det er på tide å la andre få vokse videre sammen med dem, sier Diskerud om utviklingen i Tor Andenæs A / S.
13.Det gir oss muligheten for å vokse på andre måter enn ved å starte ny virksomhet selv.
14.Det kan synes som det er bagatellmessige forhold som avdekkes, men det må understrekes at både politikere og forskere lett glemmer alle de små problemene som kan vokse til de store og prinsipielle, uttaler Jensen.
15.Det må har vært et musikalsk eventyr - å vokse opp i Berit og Halfdan Cleves hjem ?
16.Det ville være skadelig for hele vårt samfunn om Høyre stelte seg slik at Fremskrittspartiet får fortsette å vokse på Høyres bekostning, eller at man skremte velgerne over til Arbeiderpartiet.
17.Efter en tid oppdager familien at den aldeles ikke egner seg som hundeoppdrager, at de ikke vet de enkleste ting om hundehold, at hvalpen har en tendens til å vokse og ikke være så yndig lenger - i det hele tatt - kjøpet var en misforståelse.
18.Eggfrukt trenger varme for å vokse.
19.For fire tusen milliarder skal Japan vokse innen Japans grenser.
20.Grunnlaget er lagt - for en plante som vil vokse også i andre land.
21.Har sluttet å vokse i høyden.
22.Hovedøya var et flott sted å vokse opp for unger.
23.Hva må til for at shippingmiljøet fortsatt skal vokse og bli bedre ?
24.Hvordan kan barn som er vidne til slike grusomheter vokse til å bli sterke og kloke voksne ?
25.Innenfor ConsultPartner er det fremdeles aktuelt å vokse ved oppkjøp, sier Aas.
26.Jeg tror ikke at den andelen disse store har vil vokse særlig videre, sier Kilen.
27.Jubilanten har også maktet å vokse, men faren er at Høyre kan bli" forvokst".
28.La ikke barnet få sykkel å vokse i, råder direktør i Trygg Trafikk, Leif Agnar Ellevset.
29.Mange offentlige tjenester kan vanskelig overtas av private, og disse tjenester vil vokse sterkt.
30.Markedet vil vokse raskere når flere selskaper er med å utvikle det, sier Dow Chemicals Europasjef, Frank Popoff, til Aftenposten.
Liknende ord

 
 

vokse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) voksevoksendevokset
Indikativ
1. Presens
jegvokser
duvokser
hanvokser
vivokser
derevokser
devokser
8. Presens perfektum
jeghar vokset
duhar vokset
hanhar vokset
vihar vokset
derehar vokset
dehar vokset
2. Preteritum (Fortid)
jegvokset
duvokset
hanvokset
vivokset
derevokset
devokset
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde vokset
duhadde vokset
hanhadde vokset
vihadde vokset
derehadde vokset
dehadde vokset
4a. Presens futurum
jegvil/skal vokse
duvil/skal vokse
hanvil/skal vokse
vivil/skal vokse
derevil/skal vokse
devil/skal vokse
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha vokset
duvil/skal ha vokset
hanvil/skal ha vokset
vivil/skal ha vokset
derevil/skal ha vokset
devil/skal ha vokset
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle vokse
duville/skulle vokse
hanville/skulle vokse
viville/skulle vokse
dereville/skulle vokse
deville/skulle vokse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha vokset
duville/skulle ha vokset
hanville/skulle ha vokset
viville/skulle ha vokset
dereville/skulle ha vokset
deville/skulle ha vokset
Imperativ
Bekreftende
duvoks
viLa oss vokse
derevoks
Nektende
duikke voks! (voks ikke)
dereikke voks! (voks ikke)
Dine siste søk