Norsk-Engelsk oversettelse av voldsmann

Oversettelse av ordet voldsmann fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

voldsmann på engelsk

voldsmann
allmenn? mescaline
Synonymer for voldsmann
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dennis flykter og blir efterlyst som voldsmann.
2.Hadde Georgs mor gjort det samme, ville Georg ikke blitt noen voldsmann.
3.Jeg tror at jo forferdeligere og uhyggeligere en krig vil bli, desto større grunn er det til å ha et sterkt totalforsvar som kan avskrekke en voldsmann.
4.Kidnapperen er en stupid, arrete voldsmann med liten sans for de myke og menneskelige verdier.
5.Men når en fremmed voldsmann dukker opp på en mørk vei, kommer redselen for å bli drept i tillegg.
6.Jeg er riktignok dømt for en meget alvorlig forbrytelse, forsettlig drap, men jeg er aldri tidligere dømt for vold og regner meg ikke som voldsmann.
7.Andre som blir lettere skadet av en ukjent voldsmann, kan ikke forvente samme innsats.
8.Blant annet har våpenkontoret hatt til vurdering en lommelykt med innebygget rødpeppersaus som skulle sprøytes på en antatt voldsmann, slik at offeret skulle få tid til å stikke av.
9.Den private voldsmann er også i folkeopinionen uskyldig inntil det motsatte er bevist.
10.Dersom man blir lettere skadet av en ukjent voldsmann, kan man ikke lenger være sikker på at Oslopolitiets kriminalavdeling vil sette inn alle krefter for å finne gjerningsmannen.
11.Det skjedde på forskjellige steder i Oslo lørdag - antagelig av en og samme voldsmann.
12.En voldsmann forfølger sjelden et barn som skriker og springer.
13.Erfaringer fra VestTyskland viser at såkalte selvforsvarsvåpen kan være vel så farlige for den som vil benytte dem for å forsvare seg som de kan være for en voldsmann.
14.Men en voldsmann venter ikke mens barnet vokser - og barn er allerede redde.
15.Når ektemannen oppfattes som voldsmann, forandres parforholdet.
16.På denne måten gjøres mannen usynlig som voldsmann.
17.Tilsvarende heter det at det bor en voldsforbryter eller voldsmann i alle menn.
18.Tilsvarende heter det at det bor en voldtektsforbryter eller voldsmann i alle menn.
Dine siste søk