Norsk-Engelsk oversettelse av vrakgods

Oversettelse av ordet vrakgods fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vrakgods på engelsk

vrakgods
allmennsubst. flotsam
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Allerede da kystvaktskipet" Voldstad Jr." kom frem dit ved 17tiden, hadde operasjonsstaben i Forsvarets overkommando mistanke om at trålen kunne ha hektet seg borti vrakgods på bunnen.
2.Av og til fant vi vrakgods istykkerslåtte bord, avfall som var blitt dumpet i sjøen, ølbokser, melkekartonger, fasker som hadde holdt seg fytende og var blitt båret inn mot land av brenningene.
3.Efter kommunens oppfatning var det altså ikke vrakgods som ble overtatt.
4.Fatene som ble solgt på auksjon høsten 1747, var angivelig funnet drivende i formasjon utenfor de aller ytterste skjær, og uten tegn til noe skip eller annet vrakgods.
5.Froskemennene fant bare båten og vrakgods - men den druknede mannen fant de ikke.
6.Han forlot Mo i sjarken" Leiholmen" sist torsdag, og letemannskaper fant fredag vrakgods og utstyr fra" Leiholmen" i fjorden sørvest for Hemnes.
7.Knut Hamsuns Abel begynte, lever og sluttet sitt liv som et stykke vrakgods.
8.Sjarken forlot Mo sist torsdag, og fredag fant letemannskaper vrakgods og utstyr fra" Leiholmen" i fjorden sørvest for Hemnes.
9.Skattejakt med poeng for alt fra blåskjell ti vrakgods.
10.Skipene blir bedt om å holde seg minst en kilometer fra vraket og å styre unna alt vrakgods.
11.Snarere heller både Forsvarets efterforskere og lokale fiskeskippere til den teori at trålen har hengt seg fast i vrakgods på bunnen, og at de sterke strømmene i farvannet har gitt besetningen en falsk følelse av å ha blitt" slept" til havs.
12.Trolig har trålen hengt seg fast i vrakgods på bunnen.
13.Vrakgods var det eneste som ble observert av Sea Kinghelikopteret og de to redningskrysserne" Oscar Thybring" og" Hjelmwaage" i det aktuelle området syd for Skrova i Lofoten onsdag.
14.Efterforskerne har tidligere vært i tvil om hvorvidt en bombe har utløst katastrofen, fordi det vrakgods som er funnet ikke har vist spor av noen eksplosjon.
15.Først nå har man funnet vrakgods fra flyets forpart.
16.Mange av de skibbrudne fikk nokså snart hjertesvikt, andre klamret seg til vrakgods inntil kreftene ebbet ut på grunn av krampe.
17.Slik også med hans sinnbilledlige naturinnslag av havbårer, brott og vrakgods i fjæren, av storm, vannsilder, kaotiserende vindkast, etc.
Dine siste søk