Norsk-Fransk oversettelse av øyeblikkelig hjelp

Oversettelse av ordet øyeblikkelig hjelp fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

øyeblikkelig hjelp på fransk

øyeblikkelig hjelp
sykehussubst. soins intensifs [mp]

 
 

Fler eksempler
1.Dersom vi kan opprette døgnservice for øyeblikkelig hjelp, vil kapasiteten kunne økes 25 prosent.
2.Men en slik avgjørelse kan likevel ta tid, og i mellomtiden er det nødvendig med øyeblikkelig hjelp, sier fartøyutvalgets formann Halvard Bjørkvik til NTB.
3.Men når det oppstår behov for øyeblikkelig hjelp fra tolk utenom vanlig kontortid, for eksempel på sykehus, legevakt eller hos politiet, er vår tjeneste mangefull, sier hun.
4.Publikum skal også vite at sykehusene ifølge sykehusloven har plikt til å yde øyeblikkelig hjelp.
5.Resultatet blir at vi fyller opp sykehussengene med øyeblikkelighjelppasienter, og så må de andre stå på venteliste til de selv trenger øyeblikkelig hjelp.
6.Vi har ikke øyeblikkelig hjelp på Kronprinsesse Märthas Institutt, men vi arbeider for å få en slik ordning i løpet av våren, forteller fungerende overlege Cato Hellum.
7.Vi må sette av en av legene til øyeblikkelig hjelp hver dag, forteller Anne Lise Stadskleiv.
8.19 av de skadede passasjerene ble fløyet i helikopter til sykehus i Athen for øyeblikkelig hjelp.
9.De tre kirurgene har registrert alle pasienter som ble mottatt som øyeblikkelig hjelp i årets første fire måneder ifjor.
10.Den eneste unntagelse blir øyeblikkelig hjelp, men ifølge Tove Strand Gerardsen og professor Jon Rasmus Vale ved lungeavdelingen vil også for eksempel lungekreftpasienter risikere å måtte vente, slik at chansene for helbredelse reduseres.
11.Der får vi øyeblikkelig hjelp når vi trenger det.
12.Dermed blir det vanskelig for disse avdelingene å ta imot dem som trenger øyeblikkelig hjelp.
13.Dermed kommer heller ikke f.eks. de som trenger øyeblikkelig hjelp frem, forklarer informasjonssjef Thor Viksveen i Teledirektoratet.
14.Dessuten må det tas ressurser fra andre deler av psykiatrien for å kunne utføre øyeblikkelig hjelp og for å kunne gi et tilbud til pasienter som skrives ut fra Reitgjerdet.
15.Det er bare spørsmål om tid når Kronprisesse Märthas Institutt blir nødt til å avvise pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp innen håndkirurgi.
16.Det er egne numre for øyeblikkelig hjelp, forhåndsbestillinger og for andre tjenester.
17.Det er helt klart at dersom det dreier seg om øyeblikkelig hjelp, skal ikke gjestepasientordningen være til hinder for at en pasient får behandling på nærmeste sykehus uansett hvor i landet han er bosatt, sier Heløe.
18.Det er klart at når det kommer fem til syv pasienter på en gang for øyeblikkelig hjelp, så må vi velge en rekkefølge.
19.Det svenske syn er idag at et psykiatrisk sykehus uten fullt utbygget laboratorieservice ikke bør få anledning til å motta pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, opplyser Skaug.
20.Efter kl. 14 blir disse stort sett bare benyttet ved øyeblikkelig hjelp.
21.Eneste unntagelse er øyeblikkelig hjelp.
22.For enkelte pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp i en sykehusavdeling er det imidlertid bedre med et kortvarig opphold i korridoren enn ikke noen sykehusplass i det hele tatt.
23.For øyeblikkelig hjelp er telefonnummeret 38 80 50.
24.Fungerende overlege Cato Hellum ved Kronprinsesse Märthas Institutt sier til Aftenposten at sykehuset arbeider med å få til en endring av vaktsystemet i løpet av våren, slik at de også vil kunne utføre såkalt mikrokirurgi som øyeblikkelig hjelp.
25.Han opplyser at hittil iår har sykehuset fått inn ca. 150 pasienter som trengte øyeblikkelig hjelp.
26.Helsedirektoratet har innhentet opplysninger fra sykehusene, idet sykehus har en klar plikt til å ta imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.
27.Her utføres avansert mikrokirurgi, alle ulykkestilfeller i byen kommer til øyeblikkelig hjelp ved poliklinikken, og det forskes intenst for bedre proteseteknikk og raskere og bedre rehabilitering.
28.Hun er sterkt funksjonshemmet på grunn av en muskelsykdom som gjør henne avhengig av pleie og å kunne tilkalle øyeblikkelig hjelp når som helst.
29.Hun understreker imidlertid at sykehusloven pålegger sykehusene å gi øyeblikkelig hjelp.
30.Hvis det kommer inn mange som trenger øyeblikkelig hjelp, vet vi ikke hvordan det vil gå.
Dine siste søk