Norsk-Fransk oversettelse av alv

Oversettelse av ordet alv fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

alv på fransk

alv
geologisubst. sous-sol [m]
Synonymer for alv
Avledede ord av alv
alvor, alvorlig, alvorlighet, alv-, alveolar, alvelignende, alveland, begå en alvorlig feil, bokskalv, brannsårsalve, sentralvarme, domstol som tar seg av mindre alvorlige saker, El Salvador, en og en halv, galvanisere, galvanisering, galvanisk, galvanisme, galvanometer, halvt, halv, halv-, halv sold, halve, halvdel, halvedelsten, halvårig, halvautomatisk, halvblind, halvblod, halvbror, halvsirkel, halvsirkelformet, halvdager, halve av, halvere, halvering, halveringslinje, halveringstid, halvferdig
Anagram av alv
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Både Hambro og Alv Kjøs viste sitt rette format da de i efterkrigstiden tok oppgjøret med Libertas, minnet Benkow om.
2.En velkommen trening med tanke på det omsorgsarbeide lærerne møter i stadig større grad, sier Alv Teig.
3.Hensikten er å tilfredsstille noen av de behovene vi har sett for å endre utdannelsens form og innhold, sier høyskolelektor Alv Tieg.
4.Hvis vi hadde tilstrekkelig med veiledningskapasitet, ville vi ha kunnet forhindre at endel studenter blir lærere, sier høyskolelektor Alv Teig, som også er leder av høyskolerådet på Oslo lærerhøgskole.
5.Høyskolelektor Alv Teig, får ikke lærerne en utdannelse som skal hjelpe dem til å møte hver enkelt elev og la hver og en komme til sin rett under skolearbeidet : det blir jo idag lagt vekt på" elevtilpasset læring" ?
6.Motsetningene mellom militære og sivile interesser når det gjelder øvingsområder for Forsvaret, er mange og dramatiske, uttalte fylkesmann Alv Jakob Fostervoll i sitt foredrag i Oslo Militære Samfund igår.
7.Nei til Atomvåpen er en samling slagord, uten en tilnærmet samlet filosofi om alternativer, konkluderte presidenten i Norges Forsvarsforening, Alv Jakob Fostervoll i et debattmøte i Oslo igår.
8.Norges Forsvarsforening håper inderlig at våre myndigheter vil legge avgjørende vekt på å opprettholde et troverdig og krigsavskrekkende konvensjonelt forsvar, fremholder Alv Jakob Fostervoll.
9.Skolen trenger retningslinjer i verdispørsmål, men det er skolemyndighetenes oppgave, ikke lærernes, sier høyskolelektor Alv Teig.
10.Utvilsomt er vi nettopp på grunn av prosjektet blitt bedre egnet som lærere, mener to av avgangsstudentene, John Egenæs og Lars E. Nilssen, og får samtykke fra prosjektets opphavsmann, høyskolelektor Alv Teig.
11.Alv Teig er for tiden formann for forberedelsene til forsøksordning med fireårig lærerutdannelse.
12.Alv Teig forteller at responsen fra skoler som ønsker hjelp, har vært god.
13.Alv Teig fremhever prosjektuken som et eksempel på at høyskolen er forberedt på å tilpasse utdannelsen til en revidert Mønsterplan.
14.Alv Teig hadde større tro på å la studentene få føle skolen på pulsen.
15.Arbeidet skal gjøres profesjonelt ; dere må kunne begrunne hva dere gjør, sier Alv Teig.
16.Brevet som er undertegnet av foreningens formann, tidligere forsvarsminister Alv Jakob Fostervoll og av generalsekretær Gustav C. Bowitz, er sendt Stortingets presidentskap i forbindelse med at Stortinget nå behandler langtidsplanen for Forsvaret.
17.Både den nye formann i kulturstyret, Alv O. Bergset og stortingsrepresentant Bergljot Queseth Haarstad understreket betydningen av en offensiv kulturpolitikk i fylkesregi.
18.Dagens kronikk, som presenterer det viktigste av Hansteens innsats, er skrevet av professor Alv Egeland, som virker ved Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo.
19.De skadene samfunnet reparerer, kunne skolen forebygge, sier Alv Teig.
20.Det er Norges Forsvarsforening, Oslo Forsvarsforening og Vern om Norge som arrangerer møtet, som skal ledes av Forsvarsforeningens president, fylkesmann Alv Jakob Fostervoll.
21.Det er flere enn det antallet som utdannes hvert år i regionen, sier Alv Teig.
22.Det må være grunnlag for å finne tilbake til en bred basis for den sikkerhetspolitiske politikk Norge har ført - og fører, sier Alv Jakob Fostervoll.
23.Dette fremholder presidenten i Norges Forsvarsforening, fylkesmann Alv Jakob Fostervoll, i et åpenhjertig intervju med Aftenposten.
24.Dörfer trekker spesielt frem forsvarsminister Alv Jakob Fostervoll og general (senere forsvarssjef) Sverre Hamre, som hadde ansvaret for materiellanskaffelser.
25.Finanssjef Alv Alviniussen demonstrerer Hydros cash managementsystem som gir konsernet opplysninger om kontoforhold i banker over hele verden.
26.Fra høsten vil årsenheten i sosialpedagogikk på Oslo lærerhøgyskole gjennomføre et lignende prosjekt under ledelse av Alv Teig.
27.Fra venstre Lars E. Nilssen, John Egenæs og Alv Teig.
28.Fylkesmann Alv J. Fostervoll er formann i utvalget som utreder spørsmålet om skyte og øvingsfelt i Forsvaret.
29.Her er hun sammen med Frænaordføreren Knut Sæbø (t. v.) og fylkesmann Alv Jakob Fostervoll.
30.Hovedarbeide i pedagogikk bør foregå ute i grunnskolen, mener høyskolelektor Alv Teig.
Dine siste søk
alv