Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord anerkjenne. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

anerkjenne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) anerkjenneanerkjennendeanerkjent
Indikativ
1. Presens
jeganerkjenner
duanerkjenner
hananerkjenner
vianerkjenner
dereanerkjenner
deanerkjenner
8. Presens perfektum
jeghar anerkjent
duhar anerkjent
hanhar anerkjent
vihar anerkjent
derehar anerkjent
dehar anerkjent
2. Preteritum (Fortid)
jeganerkjente
duanerkjente
hananerkjente
vianerkjente
dereanerkjente
deanerkjente
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde anerkjent
duhadde anerkjent
hanhadde anerkjent
vihadde anerkjent
derehadde anerkjent
dehadde anerkjent
4a. Presens futurum
jegvil/skal anerkjenne
duvil/skal anerkjenne
hanvil/skal anerkjenne
vivil/skal anerkjenne
derevil/skal anerkjenne
devil/skal anerkjenne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha anerkjent
duvil/skal ha anerkjent
hanvil/skal ha anerkjent
vivil/skal ha anerkjent
derevil/skal ha anerkjent
devil/skal ha anerkjent
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle anerkjenne
duville/skulle anerkjenne
hanville/skulle anerkjenne
viville/skulle anerkjenne
dereville/skulle anerkjenne
deville/skulle anerkjenne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha anerkjent
duville/skulle ha anerkjent
hanville/skulle ha anerkjent
viville/skulle ha anerkjent
dereville/skulle ha anerkjent
deville/skulle ha anerkjent
Imperativ
Bekreftende
duanerkjenn
viLa oss anerkjenne
dereanerkjenn
Nektende
duikke anerkjenn! (anerkjenn ikke)
dereikke anerkjenn! (anerkjenn ikke)