Norsk-Fransk oversettelse av angrende

Oversettelse av ordet angrende fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

angrende på fransk

angrende
væradjektiv humide
Synonymer for angrende
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Angrende eller ikke, Jiang Qing fikk i januar sin dødsdom omgjort til livsvarig fengsel.
2.Den 37 år gamle engelske hovedmannen, som er utdannet geolog, fremsto i retten som en særdeles angrende synder og bedyret det beklagelige ved at han hadde valgt denne løsningen på sine økonomiske vanskeligheter.
3.Det er tydelig at vi har med angrende syndere å gjøre, kommenterer lensmannen på stedet.
4.Det var ingen angrende syndere som fremstod fra AOF da mislighetene ved Agderkontoret iformiddag ble tatt opp til behandling i Nedenes herredsrett.
5.En angrende drapsmann og en bankdirektør som gjorde underslag, har nå fått grønt lys fra den skotske kirkes høyeste organ, Kirk, for at de kan bli prester.
6.I Markas 200 små og store fiskevann svømmer hundretusener av abbor, ørret, røye, sik og gjedde som mer eller mindre villig (og sikkert angrende) smaker på delikatessene som blir servert på snører fra oven.
7.I annen akt angripes den angrende Albrekt av kvinnelige hevnånder i en nattlig skog.
8.I en erklæring fremlagt for kirkeforsamlingen hevdet de at det ikke fantes noe teologisk grunnlag for å nekte en angrende synder å tjene Gud i en prestestilling - uansett hvilken grusom handling personen måtte ha begått.
9.I henhold til ny italiensk rettspraksis kan" angrende" terrorister få mildere straffer hvis de samarbeider med politiet, og enkelte tidligere aktivister er begynt å snakke.
10.Ledelsen i den skotske kirke har nærmest vært delt på midten i synet på om den angrende synder skulle tillates å fullføre sin presteutdannelse og bli ordinert.
11.Løssluppenheten til tross, er det en angrende synder som påkaller det amerikanske folks oppmerksomhet.
12.Ser han angrende ut ?
13.Sverre Hansen spilte ham ekte snufsende, nedtrykt og angrende.
14.Til gjengjeld lover han - sønderknust og angrende - å avlyse en amerikansk undergravingsoperasjon i en oppdiktet prosovjetisk afrikansk stat kalt Nagonia, der efterretningsagenter og sikkerhetsstyrker fra KGB kjemper med samme glød som agent 007.
15.Uansett er Buschettas tilståelser de mest omfattende mafiavitneprov det internasjonale politi har fått siden den" angrende" amerikanske mafioso Joe Valachi i 1963 ga USApolitiet navnene på 1200 mafiamedlemmer.
16.En liten angrende røst piper meg om ørene.
17.Den høye prosent angrende må sees i sammenheng med at vi ennå ikke hadde fri abort da disse inngrepene ble foretatt.
18.Efter nå å ha undersøkt nærmere er det så vidt jeg skjønner liten tvil om at dette var ulovlig, innrømmer en angrende synder over mobiltelefonen fra valgskuta" Høyrebølgen" som har ankret opp utenfor Ålesund.
19.Selv om vi må anta at tallet på angrende neppe ligger like høyt idag, efter at vi fikk innført fri abort og efter at den nye steriliseringsloven ble gjort gjeldende, understreker likevel undersøkelsen hvor viktig det er at kvinnen føler at valget om sterilisering er helt og holdent hennes eget.
20.Arne Treholt er dømt for en av de alvorligste forbrytelser vårt samfunn kjenner, og han står såvisst ikke angrende frem i sin bok.
21.Bare til en av politistasjonene kom det 270 angrende.
22.Barradas, en" angrende" avhopper fra FP25, ble skutt ned i sitt hjem i Lisboa av medlemmer av gruppen han tidligere selv var med i.
23.Den 40årige Pandico skal da også være like viktig for opprullingen av La Camorra som" den angrende boss" Tommaso Buscetta er for avsløringene av Siciliamafian.
24.Det er ingen angrende synder som drar tilbake til åstedet.
25.Det var i juni 1983 at det begynte å rakne i La Camorras rekker, da flere" angrende" medlemmer begynte å fortelle politiet hva de visste.
26.En av de" angrende" camorrister - den elegante" SmukkeGianni" Melluso - har nemlig fortalt at folk innen La Camorra hadde tilbudt ham 1,5 millioner kroner for å si under vidneavhørene at politiet hadde tvunget ham til å komme med beskyldninger mot Tortora og at de egentlig er grunnløse !
27.En sak som bør nevnes her, er forskjellen på vurderingssituasjonen efter at den kriminelle handlingen er begått og vedkommende tatt, og den situasjon som oppstår i retten når den angrende synder pen og velstelt sier seg hjertelig enig med retten.
28.Forleden dag sendte han et angrende brev, med bønn om tilgivelse, til skolen, skriver Varden.
29.I tillegg til at han er en av de store" angrende", er han en usedvanlig vakker mann - med nærmest brennende charmørøyne og lett arrogant smilende perlerad bak sprinklene.
30.Jeg nøler et angrende øyeblikk ved gatedøren før jeg styrter ut i morgengrugget.
Dine siste søk