Norsk-Fransk oversettelse av angripe

Oversettelse av ordet angripe fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

angripe på fransk

angripe
slagsmålverb attaquer, assaillir
  bruddverb assaillir, attaquer, agresser
Synonymer for angripe
Avledede ord av angripe
Anagram av angripe
Fler eksempler
1.Men hva med de 36 prosent som mener at SovjetUnionen ikke kan tenkes å angripe ?
2.Men hva med de 36% som mener at SovjetUnionen ikke kan tenkes å angripe ?
3.Tror De at Norge og de andre NATOland har et så godt konvensjonelt forsvar idag at det ville hindre angrep fra SovjetUnionen, eller tror De at det er atomvåpnene som forhindrer slikt angrep, eller tror De at SovjetUnionen ikke kan tenkes å ville angripe noe NATOland i det hele tatt ?
4.(New York Times) En stigende frykt for terrorisme mot arabere har grepet israelske politiske og religiøse ledere efter at det nylig ble gjort forsøk på å angripe den største islamske helligdom i Jerusalem.
5.Det er ikke mulig å angripe dette rettslig, sier Pettersen.
6.Det er skrevet av en som er misunnelig på min suksess, og som bare har til hensikt å angripe det jeg gjør og står for, sier en sint Morrison til en Belfastavis.
7.Det syntes logisk for meg å angripe viruset der det fantes.
8.Efter at vi spilte 11 mot Feyenoord i Rotterdam før jul, er det klart vi øyner chansen til å ta dem på eget gress, men det er et meget godt forsvar jeg og mine kamerater skal angripe, og noen enkel oppgave er det så avgjort ikke, den som venter oss lørdag.
9.Fordi så stor del av vårt kundegrunnlag er personmarkedet, har vi måtte angripe dette på en annen måte enn forretningsbankene, sier banksjef Gresvig.
10.I Røde Korskonvensjonen fra 1864 sies det at man ikke skal angripe dem som bringer hjelp til sårede soldater.
11.I denne forbindelse skal man ikke undervurdere den betydning det har hvis Spetsnatz leder personlig har sammfart det område de skal angripe.
12.I steden for å angripe kjønnskvoteringen i Arbeiderpartiet, bør LOs nestformann Leif Haraldseth se seg om efter kvinner som kan representere fagbevegelsen på Stortinget, sier informasjonssekretær Aina Fossum i aksjonen" Flere kvinner på Stortinget" til Aftenposten.
13.I utgangspunktet var sesongopplegget basert på at man skulle angripe OLkravene i Cardiff, men det synes som om bassenget i Ankerskogen faktisk er bedre.
14.Irak vil fortsette å angripe skipsfarten i Den persiske gulf, sa landets utenriksminister Tareq Aziz i Bonn onsdag.
15.Men uten annen bakgrunn enn din egen situasjon, må det være vanskelig å angripe stoffet profesjonelt ?
16.Om dere vil gjøre noe med voldtektsproblemet, skulle dere angripe pornografien.
17.Opposisjonen forsøker nå å angripe selve loven gjennom å angripe de avtaler som er forhandlet mellom legene og kommunene ved NKS.
18.Reaganadministrasjonen er helt klar over at dersom vi gikk til slike skritt som den påstår vi planlegger mot nabolandene, ville det være å servere på et sølvfat det påskuddet USA trenger for å angripe oss, sa dEscuto i et intervju med det amerikanske fjernsynsselskapet ABC.
19.Særlig efter at IRA og INLA synes å ha skiftet taktikk, ved at de har gått over fra bombeattentater til å angripe enkeltpersoner i grisgrendte strøk.
20.Vanligvis er det slik at geriljaen, indianerkrigerne, har gjennomført et bakhold mot sandinistsoldatene, kanskje har de til og med vært frekke nok til å angripe en militærpost, efter å ha marsjert fra sine hemmelige baser inne i landet.
21.Vi er selvfølgelig glade for å ha nådd et nivå hvor vi er istand til å angripe problemstillinger som dette fra nullpunktet, kommenterer direktør Kjell Grinde.
22.Vi har et vedtak om nedskjæringer av midlene som vi må rette oss efter, da er det ikke bare å angripe oss som skal sette vedtakene ut i livet.
23.Vi skal" angripe" på to plan, sentralt og lokalt / regionalt.
24.Å angripe enhver nøytral undersøkelse for å hindre at denne saken overhodet blir tatt opp ?
25.Å gå ut i aktiv valgkamp vil innebære at jeg må angripe de andre formannskandidatene og fremheve min egen fortreffelighet, og det vil jeg ikke, sier Kjell Wickstrand til Adresseavisen.
26.AGGRESJON - bør man diskutere i et rolig, fredelig miljø - er ikke det samme som kamp - er ikke det samme som offensivitet - er ikke det samme som å angripe - virker som raseri og irritasjon negativt på prestasjonen - kan lett skape motaggresjon hos motsanderen - er et tegn på at man ikke behersker situasjonen - kan være et tegn på at du trenger å snakke ut HUSK AT innstillingen og tankene dine bestemmer dine følelser og reaksjoner.
27.Allerede fredag var det klart at Reagan ville bruke sine fullmakter som president og angripe de kriselagre som står til hans rådighet.
28.Altså ikke å angripe eller å trekke seg selv ned.
29.Amerikanske efterretningskilder mener å ha grunn til å tro at Iran forbereder seg på å angripe saudiarabiske oljefelter og ta i bruk selvmordsflyvere mot tankskip i Den persiske gulf.
30.Angripe må han naturligvis gjøre.
Liknende ord

 
 

angripe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) angripeangripendeangrepet
Indikativ
1. Presens
jegangriper
duangriper
hanangriper
viangriper
dereangriper
deangriper
8. Presens perfektum
jeghar angrepet
duhar angrepet
hanhar angrepet
vihar angrepet
derehar angrepet
dehar angrepet
2. Preteritum (Fortid)
jegangrep
duangrep
hanangrep
viangrep
dereangrep
deangrep
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde angrepet
duhadde angrepet
hanhadde angrepet
vihadde angrepet
derehadde angrepet
dehadde angrepet
4a. Presens futurum
jegvil/skal angripe
duvil/skal angripe
hanvil/skal angripe
vivil/skal angripe
derevil/skal angripe
devil/skal angripe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha angrepet
duvil/skal ha angrepet
hanvil/skal ha angrepet
vivil/skal ha angrepet
derevil/skal ha angrepet
devil/skal ha angrepet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle angripe
duville/skulle angripe
hanville/skulle angripe
viville/skulle angripe
dereville/skulle angripe
deville/skulle angripe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha angrepet
duville/skulle ha angrepet
hanville/skulle ha angrepet
viville/skulle ha angrepet
dereville/skulle ha angrepet
deville/skulle ha angrepet
Imperativ
Bekreftende
duangrip
viLa oss angripe
dereangrip
Nektende
duikke angrip! (angrip ikke)
dereikke angrip! (angrip ikke)
Dine siste søk