Norsk-Fransk oversettelse av annen enn

Oversettelse av ordet annen enn fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

annen enn på fransk

annen enn
generellannet hormis, à part
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Hvis utviklingen skulle bli en annen enn vi tror, vil vi måtte ta hensyn til det".
2.I tillegg til dette blander debatten stadig sammen etiske spørsmål ved befruktning utenfor livmoren og befruktning ved sædoverføring der sædgiveren er en annen enn barnets juridiske far.
3.Idag er situasjonen en helt annen enn den var i midten av 1970årene.
4.Foreningen har nå 500 medlemmer, og situasjonen er en helt annen enn for bare totre måneder siden.
5.Men tiden er en annen idag, så forestillingen - denne gangen med Brit Langlie i hovedrollen blir en helt annen enn i de" fjerne" 60årene, sier Ingebjørg Sem.
6.Vi kan ikke se bort fra at dødsårsaken er en annen enn vold, men det er på det rene at 41åringen i løpet av natten er påført en rekke spark og slag.
7.At det skulle bli noen annen enn Tsjernenko, virker lite sannsynlig.
8.Da kan reaksjonen ikke bli annen enn at Forsvarets ledelse i denne sammenheng har vist svikt både på evner og mot !
9.De kom i en leiet varebil, en annen enn den som var observert i Bayswaterområdet i forbindelse med kidnappingen.
10.Den er til de grader en annen enn dengang AMagasinet gjenoppsto for 22 år siden, at det nesten er en selvmotsigelse dette at oppskriften har holdt til nå.
11.Derfor er skolen idag en helt annen enn den skolen som eksisterte for 2030 år siden, og som Arne Gallis tar til orde for fortsatt burde bestå.
12.Derimot er det selvsagt at Venstre ved et eventuelt samarbeid med Arbeiderpartiet ønsker å opptre slik at vi kan påvirke politikken til å bli en annen enn den Arbeiderpartiet ville ført alene.
13.Det er mulig hun tar feil, men jeg må ha noen annen enn Gud å mistenke.
14.Det er virkelig mye godt i det norske laget og jeg tror langtifra at det vil bli noen kasteball i OL, selv om motstanden vil bli en ganske annen enn hva vi opplevet mot Jugoslavia og Racing Paris.
15.Det kunne følgelig ikke bli noen annen enn Goldwater som oppsummerte debatten forut for renomineringen av Reagan og Bush.
16.Det viser seg at bakgrunnen for utmyntingen av en norsk 24skilling i 1767 er en helt annen enn den høytidelige salving av den nye monark i Danmark.
17.En gang må da alle forstå at den endelige dom ikke kan bli noen annen enn den som så mange offiserer og andre felte allerede i 1940 - på grunnlag av sine egne bitre opplevelser.
18.For det var hun og ingen annen enn hun, som lokket ham i døden.
19.Han kan trolig regne med støtte fra et flertall av de ca. 450 delegerte som hittil er valgt uten å være bundet til noen av kandidatene, men også det bare under forutsetning at han i de kommende oppgjør viser en helt annen enn styrke i New York.
20.Historien fra Schmidt var riktig, også pengeutpresningen, men den gjaldt en annen enn hærsjefen von Fritsch.
21.Hjort understreket at en bedømmelse av situasjonen i efterhånd ofte vil bli en annen enn den bedømmelse politimannen selv må ta på stedet i slike situasjoner.
22.Hvem annen enn allestedsnærværende TrondViggo Torgersen figurerer derfor på rollelisten.
23.Hvis utviklingen skulle bli en annen enn vi tror, vil vi måtte ta hensyn til dette.
24.I denne sammenheng må det være riktig å understreke at med vår tids teknologiske utvikling, med endrede livsformer og holdningsmønstre, med så å si tre hele ungdomsårskull som elevgrunnlag, vil den videregående skoles oppgave nødvendigvis måtte bli en noe annen enn tidligere, mer omfattende og vel også vanskeligere.
25.I så måte er situasjonen selvsagt en helt annen enn i 60årene og begynnelsen på 70tallet, da vi alle belaget oss på en vedvarende økonomisk vekst.
26.I tillegg til dette blander debatten stadig sammen etiske spørsmål ved befruktning utenfor livmoren og befruktning ved sædoverføring der sædgiveren er en annen enn barnets juridiske far.
27.Jeg gir meg aldri ut for å være noen annen enn den jeg er.
28.Jeg hadde ingen annen enn deg.
29.Lettest ser vi det i yrkesutdannelse : mediakunnskap i journalistutdannelse blir f.eks. en annen enn i lærerutdannelse.
30.Men verden i dag er en annen enn verden igår.
Dine siste søk