Norsk-Fransk oversettelse av arkivere

Oversettelse av ordet arkivere fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

arkivere på fransk

arkivere
dokumentverb joindre au dossier
Synonymer for arkivere
Fler eksempler
1.De skal ha tilbudt næringslivet betalt reklame, latt være å arkivere sine sendinger, og sist fredag ble en ikke navngitt tysklærer i byen kalt nazist.
2.Igår presenterte firmaet et revolusjonerende, egenutviklet dokumenthåndteringssystem som gjør det mulig å arkivere tegninger, dokumenter og kart på data.
3.Sveriges Radios nyhetsredaksjon skal anskaffe norsk datautstyr for å arkivere nyhetssendinger og ta imot nyhetsbyråenes meldinger direkte på skjerm.
4.Det er politisk umulig å arkivere denne innstillingen, sier han.
5.Museet står nå foran et enormt arbeide med å avfotografere, registrere og arkivere bildene.
6.Sykehusene skal arkivere opplysninger om donators medisinske tilstand, utseende og lignende, men det skal ikke være mulig for utenforstående å koble disse opplysninger til journaler for kvinner som gis kunstig befruktning.
Liknende ord

 
 

arkivere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) arkiverearkiverendearkivert
Indikativ
1. Presens
jegarkiverer
duarkiverer
hanarkiverer
viarkiverer
derearkiverer
dearkiverer
8. Presens perfektum
jeghar arkivert
duhar arkivert
hanhar arkivert
vihar arkivert
derehar arkivert
dehar arkivert
2. Preteritum (Fortid)
jegarkiverte
duarkiverte
hanarkiverte
viarkiverte
derearkiverte
dearkiverte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde arkivert
duhadde arkivert
hanhadde arkivert
vihadde arkivert
derehadde arkivert
dehadde arkivert
4a. Presens futurum
jegvil/skal arkivere
duvil/skal arkivere
hanvil/skal arkivere
vivil/skal arkivere
derevil/skal arkivere
devil/skal arkivere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha arkivert
duvil/skal ha arkivert
hanvil/skal ha arkivert
vivil/skal ha arkivert
derevil/skal ha arkivert
devil/skal ha arkivert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle arkivere
duville/skulle arkivere
hanville/skulle arkivere
viville/skulle arkivere
dereville/skulle arkivere
deville/skulle arkivere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha arkivert
duville/skulle ha arkivert
hanville/skulle ha arkivert
viville/skulle ha arkivert
dereville/skulle ha arkivert
deville/skulle ha arkivert
Imperativ
Bekreftende
duarkiver
viLa oss arkivere
derearkiver
Nektende
duikke arkiver! (arkiver ikke)
dereikke arkiver! (arkiver ikke)
Dine siste søk