Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord attestere. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

attestere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) attestereattesterendeattestert
Indikativ
1. Presens
jegattesterer
duattesterer
hanattesterer
viattesterer
dereattesterer
deattesterer
8. Presens perfektum
jeghar attestert
duhar attestert
hanhar attestert
vihar attestert
derehar attestert
dehar attestert
2. Preteritum (Fortid)
jegattesterte
duattesterte
hanattesterte
viattesterte
dereattesterte
deattesterte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde attestert
duhadde attestert
hanhadde attestert
vihadde attestert
derehadde attestert
dehadde attestert
4a. Presens futurum
jegvil/skal attestere
duvil/skal attestere
hanvil/skal attestere
vivil/skal attestere
derevil/skal attestere
devil/skal attestere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha attestert
duvil/skal ha attestert
hanvil/skal ha attestert
vivil/skal ha attestert
derevil/skal ha attestert
devil/skal ha attestert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle attestere
duville/skulle attestere
hanville/skulle attestere
viville/skulle attestere
dereville/skulle attestere
deville/skulle attestere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha attestert
duville/skulle ha attestert
hanville/skulle ha attestert
viville/skulle ha attestert
dereville/skulle ha attestert
deville/skulle ha attestert
Imperativ
Bekreftende
duattester
viLa oss attestere
dereattester
Nektende
duikke attester! (attester ikke)
dereikke attester! (attester ikke)