Norsk-Fransk oversettelse av avfatte

Oversettelse av ordet avfatte fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avfatte på fransk

avfatte
rettsvitenskapverb grossoyer
Synonymer for avfatte
Fler eksempler
1.Vil ikke departementenes kloke hoder da avfatte sine regler med litt mer praktisk sans og klarhet ?
2.Dersom skattyderne trenger lengre tid på å avfatte en begrunnet klage, kan fristen overskrides hvis man sender inn en foreløbig klage.
Liknende ord

 
 

avfatte som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avfatteavfattendeavfattet
Indikativ
1. Presens
jegavfatter
duavfatter
hanavfatter
viavfatter
dereavfatter
deavfatter
8. Presens perfektum
jeghar avfattet
duhar avfattet
hanhar avfattet
vihar avfattet
derehar avfattet
dehar avfattet
2. Preteritum (Fortid)
jegavfattet
duavfattet
hanavfattet
viavfattet
dereavfattet
deavfattet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avfattet
duhadde avfattet
hanhadde avfattet
vihadde avfattet
derehadde avfattet
dehadde avfattet
4a. Presens futurum
jegvil/skal avfatte
duvil/skal avfatte
hanvil/skal avfatte
vivil/skal avfatte
derevil/skal avfatte
devil/skal avfatte
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avfattet
duvil/skal ha avfattet
hanvil/skal ha avfattet
vivil/skal ha avfattet
derevil/skal ha avfattet
devil/skal ha avfattet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avfatte
duville/skulle avfatte
hanville/skulle avfatte
viville/skulle avfatte
dereville/skulle avfatte
deville/skulle avfatte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avfattet
duville/skulle ha avfattet
hanville/skulle ha avfattet
viville/skulle ha avfattet
dereville/skulle ha avfattet
deville/skulle ha avfattet
Imperativ
Bekreftende
duavfatt
viLa oss avfatte
dereavfatt
Nektende
duikke avfatt! (avfatt ikke)
dereikke avfatt! (avfatt ikke)
Dine siste søk