Norsk-Fransk oversettelse av avskrape

Oversettelse av ordet avskrape fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avskrape på fransk

avskrape
generellverb détartrer
Anagram av avskrape
Liknende ord

 
 

avskrape som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avskrapeavskrapendeavskrapt
Indikativ
1. Presens
jegavskraper
duavskraper
hanavskraper
viavskraper
dereavskraper
deavskraper
8. Presens perfektum
jeghar avskrapt
duhar avskrapt
hanhar avskrapt
vihar avskrapt
derehar avskrapt
dehar avskrapt
2. Preteritum (Fortid)
jegavskrapte
duavskrapte
hanavskrapte
viavskrapte
dereavskrapte
deavskrapte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avskrapt
duhadde avskrapt
hanhadde avskrapt
vihadde avskrapt
derehadde avskrapt
dehadde avskrapt
4a. Presens futurum
jegvil/skal avskrape
duvil/skal avskrape
hanvil/skal avskrape
vivil/skal avskrape
derevil/skal avskrape
devil/skal avskrape
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avskrapt
duvil/skal ha avskrapt
hanvil/skal ha avskrapt
vivil/skal ha avskrapt
derevil/skal ha avskrapt
devil/skal ha avskrapt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avskrape
duville/skulle avskrape
hanville/skulle avskrape
viville/skulle avskrape
dereville/skulle avskrape
deville/skulle avskrape
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avskrapt
duville/skulle ha avskrapt
hanville/skulle ha avskrapt
viville/skulle ha avskrapt
dereville/skulle ha avskrapt
deville/skulle ha avskrapt
Imperativ
Bekreftende
duavskrap
viLa oss avskrape
dereavskrap
Nektende
duikke avskrap! (avskrap ikke)
dereikke avskrap! (avskrap ikke)
Dine siste søk