Norsk-Fransk oversettelse av avsløre

Oversettelse av ordet avsløre fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avsløre på fransk

avsløre
nyheterverb exposer, révéler, dévoiler, déceler, faire ressortir, divulguer, dénoncer
  hemmelighetverb laisser échapper
  sannhetverb révéler
Synonymer for avsløre
Anagram av avsløre
Fler eksempler
1.Rabarbraselgeren" er en historie om en liten afrikansk gutt som drømmer seg kjekk og rik og som vinner respekt gjennom å avsløre smuglere.
2.Bedre informasjon og færre direkte feil vil gjøre oss i stand til å satse mer på å avsløre bevisst svindel.
3.Det er mulig jeg hadde orket mer helt til slutt om det ikke hadde vært for at jeg slett ikke klarte å beholde mat underveis, kan Unni avsløre.
4.Det finnes metoder for å avsløre bruken av veksthormon, men bare via blodprøver.
5.Det finnes utallige veier å gå når man skal avsløre om et maleri er falskt eller ekte.
6.Det ville nemlig innebære at vi måtte avsløre andre selskapers prispolitikk, og det akter vi ikke å gjøre, sier han.
7.Forholdene er helt anderledes i USA enn her, men jeg vil anta at også norske myndigheter vil kunne avsløre mer av narkotikatrafikken ved å kontrollere pengene.
8.Hva er et falskt kunstverk og hvordan kan man avsløre det ?
9.Hvordan opplevet du situasjonen da Farruggia holdt på å avsløre at politiet avlyttet hotellrommet ?
10.Jeg har neppe vært særlig opptatt av feminismen i vanlig sosialpolitisk forstand, men heller av å avsløre det maskespill mann og kvinne, hver på sin måte, deltar i her i livet.
11.Kanskje var dette offer nødvendig for å avsløre ondets hemmelige mekanismer, sa han.
12.Mange familier var uvillige til å avsløre bortføringer av frykt for hevnaksjoner.
13.Når det gjelder kunstnere som lever, er det temmelig lett å avsløre forfalskninger.
14.Trakk du disse historiene som du foreholdt de menneskene du ville avsløre som kriminelle, ut av ditt eget hode ?
15.Å avsløre falske kunstverker er ikke så vanskelig som man skulle tro, sier dosent Bo Ossian Lindberg ved Konstvetenskapliga Institutionen ved Lunds Universitet.
16.Akers Avis, lokalavisen for Groruddalen i Oslo, hadde mer" flaks" enn man fortjente med sin ukentlige sommerspøk - en falsk nyhet som leserne skal avsløre.
17.Alex ville ikke avsløre alle ingrediensene.
18.Allikevel lyktes det ikke å avsløre noen hemmelig Rekstenformue i utlandet.
19.Andre driftsideer er : produksjon av bønneskudd, etablering av stoffbutikk og sømsenter, salg og montering av fasadeplater, termofotografering av hus for å avsløre varmetap, skoreparasjoner, salg av fisk og reklamevisning med biltilhenger.
20.Anna hadde hørt ham sverge dyrt og hellig at han skulle avsløre" den forbannede hjernekrymperen".
21.Argumentet er at rapporten vil" avsløre CarterMondaleadministrasjonens forsøk på å dekke over sovjetiske brudd på internasjonale avtaler", inklusive begge SALTavtalene.
22.Avdelingssjef Arne Kristian Tangstad ved tyveriavsnittet ved Oslo politikammer sier til Aftenposten at avsløringen av banden kom i forbindelse med det såkalte" Økernprosjektet", hvor bydelspolitiet og kriminalpolitiet gikk til felles innsats for å avsløre kriminaliteten i distriktet.
23.Avisen Expressen kan avsløre mer om Olof Palmes hemmelige diplomatiske kontakter med SovjetUnionen om ubåtkrenkelser.
24.Bl.a. har man kommet frem til en metode for å få geriljastyrkene til å avsløre sine stillinger.
25.Både sønnen og svigerdatteren omkom i ulykken og mange ting fører til forvekslingen, som Helen til å begynne med ikke har hjerte til å avsløre.
26.CIAs antiterror avdeling er blitt betraktelig utvidet, og administrasjonen er rede til å betale folk som bidrar til å avsløre slike bander.
27.De fikk imidlertid et solid økonomisk plaster på såret - millionbeløp til begge - angivelig mot løfte om ikke å avsløre ansvarsforholdene i forlagshuset, som utgir dusinvis av blader og tidsskrifter.
28.De mener at utlevering av dokumentene kan avsløre ham.
29.Den vil avsløre at han har mistet kontrollen over endel av partiets medlemmer.
30.Denne kan komme til å avsløre kokaintrafikken, men i bilen sitter også bolivianerens barn.
Liknende ord

 
 

avsløre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avsløreavslørendeavslørt
Indikativ
1. Presens
jegavslører
duavslører
hanavslører
viavslører
dereavslører
deavslører
8. Presens perfektum
jeghar avslørt
duhar avslørt
hanhar avslørt
vihar avslørt
derehar avslørt
dehar avslørt
2. Preteritum (Fortid)
jegavslørte
duavslørte
hanavslørte
viavslørte
dereavslørte
deavslørte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avslørt
duhadde avslørt
hanhadde avslørt
vihadde avslørt
derehadde avslørt
dehadde avslørt
4a. Presens futurum
jegvil/skal avsløre
duvil/skal avsløre
hanvil/skal avsløre
vivil/skal avsløre
derevil/skal avsløre
devil/skal avsløre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avslørt
duvil/skal ha avslørt
hanvil/skal ha avslørt
vivil/skal ha avslørt
derevil/skal ha avslørt
devil/skal ha avslørt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avsløre
duville/skulle avsløre
hanville/skulle avsløre
viville/skulle avsløre
dereville/skulle avsløre
deville/skulle avsløre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avslørt
duville/skulle ha avslørt
hanville/skulle ha avslørt
viville/skulle ha avslørt
dereville/skulle ha avslørt
deville/skulle ha avslørt
Imperativ
Bekreftende
duavslør
viLa oss avsløre
dereavslør
Nektende
duikke avslør! (avslør ikke)
dereikke avslør! (avslør ikke)
Dine siste søk