Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord avvende. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

avvende som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avvendeavvendendeavvendet
Indikativ
1. Presens
jegavvender
duavvender
hanavvender
viavvender
dereavvender
deavvender
8. Presens perfektum
jeghar avvendet
duhar avvendet
hanhar avvendet
vihar avvendet
derehar avvendet
dehar avvendet
2. Preteritum (Fortid)
jegavvendet
duavvendet
hanavvendet
viavvendet
dereavvendet
deavvendet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avvendet
duhadde avvendet
hanhadde avvendet
vihadde avvendet
derehadde avvendet
dehadde avvendet
4a. Presens futurum
jegvil/skal avvende
duvil/skal avvende
hanvil/skal avvende
vivil/skal avvende
derevil/skal avvende
devil/skal avvende
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avvendet
duvil/skal ha avvendet
hanvil/skal ha avvendet
vivil/skal ha avvendet
derevil/skal ha avvendet
devil/skal ha avvendet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avvende
duville/skulle avvende
hanville/skulle avvende
viville/skulle avvende
dereville/skulle avvende
deville/skulle avvende
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avvendet
duville/skulle ha avvendet
hanville/skulle ha avvendet
viville/skulle ha avvendet
dereville/skulle ha avvendet
deville/skulle ha avvendet
Imperativ
Bekreftende
duavvend
viLa oss avvende
dereavvend
Nektende
duikke avvend! (avvend ikke)
dereikke avvend! (avvend ikke)