Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord avvikle. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

avvikle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avvikleavviklendeavviklet
Indikativ
1. Presens
jegavvikler
duavvikler
hanavvikler
viavvikler
dereavvikler
deavvikler
8. Presens perfektum
jeghar avviklet
duhar avviklet
hanhar avviklet
vihar avviklet
derehar avviklet
dehar avviklet
2. Preteritum (Fortid)
jegavviklet
duavviklet
hanavviklet
viavviklet
dereavviklet
deavviklet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avviklet
duhadde avviklet
hanhadde avviklet
vihadde avviklet
derehadde avviklet
dehadde avviklet
4a. Presens futurum
jegvil/skal avvikle
duvil/skal avvikle
hanvil/skal avvikle
vivil/skal avvikle
derevil/skal avvikle
devil/skal avvikle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avviklet
duvil/skal ha avviklet
hanvil/skal ha avviklet
vivil/skal ha avviklet
derevil/skal ha avviklet
devil/skal ha avviklet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avvikle
duville/skulle avvikle
hanville/skulle avvikle
viville/skulle avvikle
dereville/skulle avvikle
deville/skulle avvikle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avviklet
duville/skulle ha avviklet
hanville/skulle ha avviklet
viville/skulle ha avviklet
dereville/skulle ha avviklet
deville/skulle ha avviklet
Imperativ
Bekreftende
duavvikl
viLa oss avvikle
dereavvikl
Nektende
duikke avvikl! (avvikl ikke)
dereikke avvikl! (avvikl ikke)