Norsk-Fransk oversettelse av bølge

Oversettelse av ordet bølge fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bølge på fransk

bølge
havverb être houleux, être agité
Synonymer for bølge
Avledede ord av bølge
Fler eksempler
1.Store Bølge" er langtfra så avansert som de ubåtraketter USA og SovjetUnionen kan skilte med idag.
2.(NTBReuterDPA) Polske myndigheter synes å ha trappet opp sine forsøk på å bryte ned opposisjonen mot den kommunistiske regjering, med en ny bølge av razziaer, arrestasjoner og husundersøkelser.
3.(New York Times) MidtØsten er inne i en bølge av terror som gjenspeiler nye spenningsforhold i området, mener diplomater og embedsmenn som New York Times har intervjuet.
4.Den" grønne bølge" jeg møtte for 10 år siden i Norge, sa Lied, som da var industriminister, var en bølge som gikk ut på at økonomi økonomisk vekst bare var et onde.
5.Det skyldes nok mye den" grønne bølge" som har bragt mange studenter til biologistudiet.
6.Dette skulle vise at interessen for nærradio og kabelfjernsyn ikke er en bølge som vil legge seg efter kort tid.
7.Fartøyet ble først truffet av en kraftig bølge.
8.Jeg håper skolen vil oppleve en ny bølge som bæres oppe av et sterkt ønske om ansvarslæring i lokalsamfunnet.
9.Jeg regner ikke med noen bølge av apotekran, sier apoteker LeifVictor Oppedal.
10.Som i sikkerhetspolitikken, sto vi overfor en europeisk bølge også i økonomien.
11.Vi regner med at en ny bølge av bedriftsautomasjon er nær forestående.
12.Vi vil i tiden som kommer oppleve en bølge til fordel for malinger og lakker uten farlige organiske løsemidler.
13.Akkurat nå har vi en bølge med en flom av bøker med bilder, det tror jeg er forbigående.
14.Alternativ energiutvikling av solvarme, bølge og vindkraft er alminnelig kjent norsk vitenskapelig forskning, men hva med en potensiell kretsløpressurs som tidevannskraften i forskjellen mellom flo og fjære ?
15.Alvin Toflers" Den tredje bølge" og Lasse Svanbergs" Bekva"mlighetens triumf".
16.Andre stikkord er tofaseteknologi (transport av olje og gass i samme rørledning) samt økte kunnskaper om bølge, vind, strøm og isforhold.
17.At Dresden med over en halv million innbyggere - tar i bruk datamaskiner for å få til en" grønn bølge" i trafikken.
18.Bare Socialdemokratiet kan stoppe hele den bølge av konservatisme vi nå ser, sa Anker Jørgensen.
19.Bogstadvannet sies å være spesielt godt egnet for begynnere da det ikke finnes en bølge å oppdrive.
20.Boken føyer seg klart inn i en pågående bølge av interesse for middelalderen, og er, tross linjene til moderne litteratur, en gjennomført historisk roman, bygget på grundige studier.
21.Bygdøy alle avlastes for deler av busstrafikken ved innføring av kollektivfelt på sjølystveien, og ved innføringen av 40 km / t i Bygdøy alle, skal fremkommeligheten bedres ved en såkalt" grønn bølge" på trafikklysene.
22.Bølge på bølge med bombefly kastet sin last over de tyske stillingene, og klokken 5.30 begynte krigsskipene sitt bombardement fra en 80 km bred front.
23.Chiles president Augusto Pinochet erklærte tirsdag unntakstilstand i landet i et forsøk på å kvele en bølge av terroristangrep som iløpet av en uke har krevd ti menneskeliv og ført til at hans regjering mandag søkte avskjed.
24.DET er naturlig at Oslo Sommeropera griper denne nye bølge i flukten, tilrettelegger sin hyldning i ikke altfor pretensiøse former, og fremfor alt demonstrerer overfor hovedstadens innbyggere og turister at kulturprovinsialismen ikke helt har tatt overhånd i vår utkant av Europa.
25.De fire dødsfallene blir av leger satt i sammenheng med en usedvanlig sterk bølge av forurensning omkring byen Hof i Bayern.
26.De som motsetter seg brå endringer i samfunnsstrukturen påtreffes i den grønne bølge i vår tid.
27.De uformelige" steinene" blir til strømlinjeformede torpedoer som forplanter en bølge utover vannflaten.
28.Den" grønne bølge" er ikke lenger forbehodt en" myk" liten kjerne av alternative.
29.Den 19årige gymnasiasts død i mai ifjor utløste en bølge av indignasjon.
30.Den bølge av angst som fulgte, utgjør fremdeles kjernen i bevegelsens drivkraft.
Liknende ord

 
 

bølge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) bølgebølgendebølget
Indikativ
1. Presens
jegbølger
dubølger
hanbølger
vibølger
derebølger
debølger
8. Presens perfektum
jeghar bølget
duhar bølget
hanhar bølget
vihar bølget
derehar bølget
dehar bølget
2. Preteritum (Fortid)
jegbølget
dubølget
hanbølget
vibølget
derebølget
debølget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde bølget
duhadde bølget
hanhadde bølget
vihadde bølget
derehadde bølget
dehadde bølget
4a. Presens futurum
jegvil/skal bølge
duvil/skal bølge
hanvil/skal bølge
vivil/skal bølge
derevil/skal bølge
devil/skal bølge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha bølget
duvil/skal ha bølget
hanvil/skal ha bølget
vivil/skal ha bølget
derevil/skal ha bølget
devil/skal ha bølget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle bølge
duville/skulle bølge
hanville/skulle bølge
viville/skulle bølge
dereville/skulle bølge
deville/skulle bølge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha bølget
duville/skulle ha bølget
hanville/skulle ha bølget
viville/skulle ha bølget
dereville/skulle ha bølget
deville/skulle ha bølget
Imperativ
Bekreftende
dubølg
viLa oss bølge
derebølg
Nektende
duikke bølg! (bølg ikke)
dereikke bølg! (bølg ikke)
Dine siste søk