Norsk-Fransk oversettelse av be om

Oversettelse av ordet be om fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

be om på fransk

be om
skiveverb demander de faire passer
  fattigdomverb mendier, demander la charité
  spørsmålverb inviter, convier
  hjelpeverb faire appel à, demander à, prier
Synonymer for be om
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Bedervede kremkaker selges i konditoriene" 16 / 884 har fått en ledende representant for bransjen til å reagere og be om presisering.
2.God presseskikk skulle tilsi at man i en så følsom situasjon i hvert fall ville be om en uttalelse fra den part som blir utsatt for beskyldninger.
3.Hva mer kan jeg be om - annet enn at dere kjøper platene mine !
4.Jeg vil samtidig be om at man finner et brev fra general Laake.
5.Kristelig Folkepartis sterke mann ser ut til å beherske det politiske spillet til fullkommenhet, og får til og med igjennom mer enn NVE forstår å be om i Etna / Dokkautbyggingen.
6.Vi vil derfor be om at prøveperioden med lørdagsstengte butikker opphører innen utgangen av 1984", uttalte foreningen.
7.12. november skal De møte kommunalminister Arne Rettedal for å be om mer penger.
8.Da må jeg be om å få dem innlevert.
9.Denne overtredelsen fant jeg såvidt grov og såvidt omfattende at jeg fant det tryggest å be om politiassistanse, sier oppsynsmann Anders Flingtorp.
10.Derfor kommer jeg heller aldri til å gå til en bank og be om penger til skoledriften.
11.Det er nokså ydmykende for den syke å føle at de" maser" og må be om smertestillende midler.
12.Det er virkelig tungt å gå til sosialkontoret og be om hjelp.
13.Eftersom det kan bli aktuelt med straffeforføyninger mot enkeltspillere og / eller ledere, plikter vi ifølge lovverket å be om forklaring fra dem det gjelder.
14.Er det tvil om at kompetent organ har besluttet ransaking og beslag i det omfang politiet krever, bør man be om utsettelse og advokatbistand.
15.For i tillegg å kunne skape grobunn for bedre internordisk samarbeide i ungdomssektoren, har vi vært beskjedne nok til å be om 2,5 millioner kroner i tilleggsbevilgninger fra kommunen, sier Heyerdahl.
16.I samsvar med de prinsipper og idealer som lå til grunn da Andrej Sakharov ble tildelt Nobels fredspris, anser komiteen det som en plikt i denne spesielle situasjon å be om at Andrej Sakharov og Jelena Bonner må gis tillatelse til å forlate Sovjet om de måtte ønske det, heter det i brevet.
17.Jeg kommer til å be om at vi til driftsstyrets neste møte må få en skikkelig oversikt over driften for inneværende år, slik at vi ikke kommer opp i samme uføre nok en gang, sier Dag H. Pettersen, formann i driftsstyret for Emma Hjorths Hjem, til Aftenposten.
18.Jeg synes det er fornuftig av politiet å be om en vurdering fra Forsvarets ledelse i en så komplisert sak som Ikkevoldsaken er, men jeg reagerer sterkt mot den form forsvarssjefens vurdering har fått.
19.Jeg tok straks kontakt med redaksjonen for å be om en utsettelse av streiken, slik at vi eventuelt kunne foreta oss noe.
20.Jeg vil be om en uttalelse fra de to tjenestemenn som kjørte kvinnen til Horten.
21.Jeg vil ikke be om unnskylding for at jeg driver med noe seriøst.
22.Jeg vil også be om at resultatet av både ligningsnevndens og overligningsnevndens behandling av denne type saker blir oversendt ordfører Albert Nordengen og finansminister Rolf Presthus.
23.Kan det tenkes at instituttet til syvende og sist blir nødt til å be om støtte fra det private næringsliv ?
24.Ledelsen i selskapet vil også be om en ny fullmakt til å utstede nær en halv million aksjer som et ledd i vår strategi for å overta andre selskaper eller foreta emisjoner der dette kan styrke vårt salg av såkalte mediasystemer til kundene, sier adm. direktør Jon Apneseth i SimX til Aftenposten.
25.Loven sier at man kan be om å bli sterilisert efter fylte 25 år, men vi har ikke mange henvendelser fra kvinner under 30 år.
26.Med en gang det ble fremsatt mistanke om sammenheng mellom svangerskapskomplikasjoner og arbeidsforholdene, fikk de ansatte beskjed om å be om å bli overflyttet til andre avdelinger dersom de ble gravide, sier han.
27.Men N.A.F. vil bli beskyldt for å be om lønnsnevnd ?
28.Men det høres utrolig ut, sa Thunborg, som ikke la skjul på sin misnøye over at ikke russerne ville bekrefte krenkelsen og be om unnskyldning for den.
29.Mener du at det er realistisk å be om mer støtte til sosial omsorg enn det som allerede ydes fra trange budsjetter ?
30.Politiet har ikke ressurser til å kontrollere alt, og vi må derfor be om publikums hjelp.
Dine siste søk