Norsk-Fransk oversettelse av bedre

Oversettelse av ordet bedre fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bedre på fransk

bedre
generelladjektiv meilleur
  adverbannet mieux
Synonymer for bedre
Avledede ord av bedre
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Alt er bedre enn Trudeau".
2.Arbeidsformidlingen banker på" er en landsomfattende aksjon arbeidsmarkedsetaten nå setter i gang for å bedre kontakten mellom arbeidsgiverne og Arbeidsformidlingen.
3.Bedre", og prosjekter innenfor dette området, er noe sekretariatet for 3B vil komme nærmere tilbake til noe senere i programmet.
4.Bedre frem Bergen, det Handelens Sæde".
5.Bedre føre var" er hans ledesnor her, som ellers i livet, og alle mulige svar prøves grundig ut via skråblikk mot fasitoppgaven på bordet, utspørring av kelnere og forøvrig høytløsning som gjør ham i stand til å bedømme svarets riktighet ved et undersøkende blikk på dommeren.
6.Bedre kvalitet" er blitt synonymt med" bedre verdi for kunden".
7.Bedre å være best i verden enn å vinne et Bpreget OL".
8.Bo Bedre" er tilbake !
9.Da vet du bedre hva du går til neste år," sa gullBernt.
10.De grønne" gjorde imidlertid et bedre valg enn noengang tidligere i noen delstat og tok 8,0 prosent, mot 6,8 i mars ifjor og 5,3 ved delstatsvalgene i 1980.
11.De siste årene har Arbeiderpartiet vist en overdrevent negativ holdning til å bedre idrettens økonomi.
12.De skriver bedre i fengslet," sa han.
13.De statsvitere som i framtida vil ta for seg den siste periode for å vurdere politiske verdivalg, vil høyst sannsynlig finne at sentrumspolitikken hadde bedre vekstmuligheter under de tidligere Arbeiderpartiregjeringer, enn etter at Sp og KrF tok plass i Willochs regjering.
14.De vil ha et fjernsyn som svarer bedre til deres interesser enn dem som tilbys av NRK.
15.Den mystiske mannen" het Sherlock Holmesepisoden denne gang, en av de bedre - fordi intrigen var bedre.
16.Den nye pølseboken" er trykksakens titel og inneholder en rekke forslag til å gjøre et pølsemåltid enda bedre.
17.Den sterkestes rett" som brevskriveren er inne på, er dessverre et fenomen som gjør seg mer og mer gjeldende, og eftersom hensynsløsheten kombinert med manglende vett og ferdigheter bare øker, er det dessverre mye som taler for revidering av regelverket og bedre kontroll med fritidsbåtenes ferdsel.
18.Deres talent og kreative evner gjør livet bedre å leve for mange av oss, og både Nancy og jeg er like takknemlige som nasjonens øvrige menn, kvinner og barn...", skriver Reagan.
19.Det er bedre å premiere månedens fiasko enn bare å være opptatt av ikke å gjøre feil.
20.Det er bedre å se noe en gang enn å høre om det hundre ganger".
21.Det er jo klart at nå som jeg har meldt meg på dette kurset, vil det gå bedre..." sier hun.
22.Det er viktig å satse på tiltak som kan bedre de sosiale forhold i bydelen.
23.Det hadde vært bedre å overse ham fullstendig.
24.Det må ikke i første rekke finne sted en gjenopprettelse av den enhetlige nasjonalstat, hvis alle tyskeres frihet og menneskeverdighet kan sikres bedre på andre måter".
25.Det offentlige må ikke påta seg oppgaver som private kan løse like godt eller bedre.
26.Det skuespill som USA oppfører i MellomAmerika er ikke særlig bedre enn eventyret i Afghanistan.
27.Dette er en oppsiktsvekkende sterk anklage fordi den forutsetter at vi med overlegg skulle ha skrevet mot bedre viten," heter det i lederen.
28.Dette er så meget mer beklagelig fordi hun vet bedre.
29.Død over kommunismen" og" Bedre død enn rød".
30.Er du bedre nå ?
Dine siste søk