Norsk-Fransk oversettelse av bedyre

Oversettelse av ordet bedyre fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bedyre på fransk

bedyre
generellverb déclarer
  svarverb affirmer, soutenir, maintenir
  forsikreverb affirmer, assurer, soutenir
Synonymer for bedyre
Fler eksempler
1.Efter en fire timer lang samtale med Jaruzelski valgte den greske statsminister i stedet i entusiastiske vendinger å bedyre sin fulle tillit til generalens politiske strategi, som i følge Papandreou sikter mot normalisering i form av" selvbestemmelse på arbeidsplassene" og større myndighet til det polske parlament.
2.Enten det har dreiet seg om lønns, finans, arbeids eller industripolitikken, har kommunistpartiet hamret løs med kritikk av Mitterrandregjeringens utspill - for så i neste minutt å bedyre sin solidaritet med koalisjonen.
3.Han unnlot ikke å klaske seg på brystet (omtrent der hvor slipset med Hawaiijentene var) for å bedyre at hans hjerte banket for gamle Norge.
4.Kommunistpartiet har hamret løs på Mitterrandregjeringens utspill, for så å bedyre sin solidaritet med koalisjonen.
5.Den 27 år gamle reklamemannen fra Oslo fortsatte å bedyre sin uskyld da avhørene av ham fortsatte i kokainsaken i lagmannsretten i Oslo onsdag.
6.IKKE før har Arbeiderpartiet fått sin ungdomsavdeling - i enighetens navn - til å bedyre sin støtte til Norges NATOmedlemskap, så går årsmøtet i Troms Arbeiderparti ut med en resolusjon hvor man krever ensidig norsk erklæring om atomvåpenfri sone.
7.Men dersom det blir henstilt til katteeieren å få dyret sterilisert hos veterinær, da kan eieren bedyre sin lovlydighet ved å henvise til forbudet i dyrevernloven !
8.Mens herr og fru Joffo fortsatte å bedyre sin uskyld, fortsatte letingen efter tyvegodset, og tidligere denne måned kunne politiet holde en temmelig spesiell utstilling i sitt hovedkvarter, som ironisk nok ligger på Quai des Orfevres Gullsmedkaien - ved NotreDame.
9.Nå vil selvfølgelig Benkow bedyre at de ikke har makten alene, men dette er argumenter som ikke holder.
Liknende ord

 
 

bedyre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) bedyrebedyrendebedyret
Indikativ
1. Presens
jegbedyrer
dubedyrer
hanbedyrer
vibedyrer
derebedyrer
debedyrer
8. Presens perfektum
jeghar bedyret
duhar bedyret
hanhar bedyret
vihar bedyret
derehar bedyret
dehar bedyret
2. Preteritum (Fortid)
jegbedyret
dubedyret
hanbedyret
vibedyret
derebedyret
debedyret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde bedyret
duhadde bedyret
hanhadde bedyret
vihadde bedyret
derehadde bedyret
dehadde bedyret
4a. Presens futurum
jegvil/skal bedyre
duvil/skal bedyre
hanvil/skal bedyre
vivil/skal bedyre
derevil/skal bedyre
devil/skal bedyre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha bedyret
duvil/skal ha bedyret
hanvil/skal ha bedyret
vivil/skal ha bedyret
derevil/skal ha bedyret
devil/skal ha bedyret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle bedyre
duville/skulle bedyre
hanville/skulle bedyre
viville/skulle bedyre
dereville/skulle bedyre
deville/skulle bedyre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha bedyret
duville/skulle ha bedyret
hanville/skulle ha bedyret
viville/skulle ha bedyret
dereville/skulle ha bedyret
deville/skulle ha bedyret
Imperativ
Bekreftende
dubedyr
viLa oss bedyre
derebedyr
Nektende
duikke bedyr! (bedyr ikke)
dereikke bedyr! (bedyr ikke)
Dine siste søk