Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord bejae. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

bejae som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) bejaebejaendebejaet
Indikativ
1. Presens
jegbejaer
dubejaer
hanbejaer
vibejaer
derebejaer
debejaer
8. Presens perfektum
jeghar bejaet
duhar bejaet
hanhar bejaet
vihar bejaet
derehar bejaet
dehar bejaet
2. Preteritum (Fortid)
jegbejaet
dubejaet
hanbejaet
vibejaet
derebejaet
debejaet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde bejaet
duhadde bejaet
hanhadde bejaet
vihadde bejaet
derehadde bejaet
dehadde bejaet
4a. Presens futurum
jegvil/skal bejae
duvil/skal bejae
hanvil/skal bejae
vivil/skal bejae
derevil/skal bejae
devil/skal bejae
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha bejaet
duvil/skal ha bejaet
hanvil/skal ha bejaet
vivil/skal ha bejaet
derevil/skal ha bejaet
devil/skal ha bejaet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle bejae
duville/skulle bejae
hanville/skulle bejae
viville/skulle bejae
dereville/skulle bejae
deville/skulle bejae
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha bejaet
duville/skulle ha bejaet
hanville/skulle ha bejaet
viville/skulle ha bejaet
dereville/skulle ha bejaet
deville/skulle ha bejaet
Imperativ
Bekreftende
dubeja
viLa oss bejae
derebeja
Nektende
duikke beja! (beja ikke)
dereikke beja! (beja ikke)