Norsk-Fransk oversettelse av bekrefte

Oversettelse av ordet bekrefte fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bekrefte på fransk

bekrefte
offisielt forklareverb certifier, attester
  argumentverb étayer, appuyer, renforcer
  overenskommelseverb sceller, conclure
  sannhetverb confirmer, corroborer, certifier
  postverb accuser réception
  informasjonverb certifier, garantir, se porter garant
  rettsvitenskapverb valider, rendre valable
  forsikreverb confirmer, approuver
Synonymer for bekrefte
Avledede ord av bekrefte
Fler eksempler
1.De virker ved å bekrefte stereotype oppfatninger og angst som eksisterer på forhånd.
2.Kan Gro Harlem Brundtland her og nå en gang for alle bekrefte at innføring av lønnstagerfond hverken er eller vil bli aktuell politikk for Det norske Arbeiderparti ?
3.Martin" har gjort det klart at han er villig til å stille alt materialet til disposisjon for forskere og andre interesserte så snart Staten kan bekrefte at han får beholde eiendomsretten.
4.(NTBs korrespondent) Sovjetiske myndigheter ville torsdag ikke engang bekrefte at de har mottatt meldingen om at fem diplomater er blitt utvist fra Norge efter arrestasjonen av Arne Treholt.
5.Av prinsipp kan vi i pressen hverken bekrefte eller avkrefte opplysninger som gjelder ambassadens sikkerhetsrutiner, sier Harinder Singh.
6.De har gitt saken ny legitimitet ved å bekrefte at dette er et alvorlig problem, kommenterer dr. Richard P. Turco, en fysiker fra California som opprinnelig var med på å formulere teorien.
7.Det er derfor naturlig for oss å gå et skritt videre ved å kunne tilby brukerne i disse landene TVunderholdning formidlet via satelitt, sier Nilsson, som kan bekrefte at konsernet har kjøpt sendetid på en belgisk kommunikasjonssatelitt.
8.Det er for tidlig å bekrefte den endelige underdekningen på klientkontoen, og vi får ingen oversikt over de totale krav i boet før i slutten av mars, sier bobestyrer Størseth.
9.Det vil vi idag hverken bekrefte eller avkrefte, sier selskapets markedssjef Espen Aass til Aftenposten.
10.Hvis meldingene er sanne, vil et slikt angrep innebære en uheldig ny opptrapping av krigen, fastslo departementet, som ikke kunne bekrefte opplysningene" på dette tidspunkt", men forsikret at utviklingen blir fulgt nøye.
11.Ifjor lykkedes vi med yngelproduksjonen og de nærmeste uker vil nå vise om vi klarer å bekrefte at vi virkelig mestrer teknikken.
12.Jeg kan bare bekrefte at Glommen er i ferd med å få til en avtale med Norske Skogindustrier, sier direktør Lars Askheim i Norges Skogeierforbund.
13.Jeg kan bare bekrefte riktigheten av dette, samt tilføye at Freia har gitt betydelig høyere bud enn Borregaard, sier Throne Holst.
14.Jeg kan bekrefte at de som er implisert i saken er kjent i narkotikamiljøet, men foreløbig vet vi lite om motivet for drapet, sier lederen av efterforskningen, politiavdelingssjef Leif A. Lier, til Aftenposten.
15.Jeg kan bekrefte at det benyttes pensjonister for å skaffe tilstrekkelig dommerkapasitet i vanskelige situasjoner.
16.Jeg kan bekrefte at det nå går den riktige vei.
17.Jeg kan bekrefte at dette historisk viktige dokumentet ikke er overlevert oss, sier riksarkivar John Herstad (bildet).
18.Jeg kan bekrefte at dette viktige dokumentet ikke er overlevert oss, hverken originalen eller kopi.
19.Jeg kan bekrefte at jeg tirsdag fikk henvendelse fra foreldrene og at jeg har akseptert å bistå dem, sier Staff til NTB.
20.Jeg kan bekrefte at tilstrømningen av forslag til instituttet har vært særlig stor de siste dagene, selv om det er for tidlig å angi noe antall, sier Aarvik.
21.Jeg kan bekrefte at vi har forhandlinger gående med Idrettsforbundet.
22.Jeg kan bekrefte at vi på vårt styremøte skal bestemme oss for å inngå en avtale med Aschehoug eller Universitetsforlaget, sier formann i Norges Idrettsforbund Hans B. Skaset, til Aftenposten.
23.Jeg kan iallfall bekrefte at resultatet for iår kommer til å ligge på samme nivå som ifjor, eller litt over, målt i forhold i forvaltningskapitalen, sier han.
24.Jeg kan ikke bekrefte at min klient har originalen, men jeg har oppfattet det slik at han overleverte alle dokumentene i samlingen til Dahl.
25.Jeg kan også bekrefte at transporten og fordelingen av kornet hele tiden er i trygge hender og blir fulgt på nært hold av oss.
26.Jeg tror at Halvorsen nektet å bekrefte dette.
27.Jeg vil hverken bekrefte eller utelukke at det blir Nadia, sa formannen i arrangementskomiteen, Peter V. Ueberroth.
28.Kirken kan bare bekrefte at abort er mord på uskyldige vesener, sier erkebiskopen.
29.Landskampen i Nederland før jul ga den første antydningen efter en rad imponerende løp hjemme i Norge, NM på Kongsberg syntes å bekrefte tendensen.
30.Men det høres utrolig ut, sa Thunborg, som ikke la skjul på sin misnøye over at ikke russerne ville bekrefte krenkelsen og be om unnskyldning for den.
Liknende ord

 
 

bekrefte som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) bekreftebekreftendebekreftet
Indikativ
1. Presens
jegbekrefter
dubekrefter
hanbekrefter
vibekrefter
derebekrefter
debekrefter
8. Presens perfektum
jeghar bekreftet
duhar bekreftet
hanhar bekreftet
vihar bekreftet
derehar bekreftet
dehar bekreftet
2. Preteritum (Fortid)
jegbekreftet
dubekreftet
hanbekreftet
vibekreftet
derebekreftet
debekreftet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde bekreftet
duhadde bekreftet
hanhadde bekreftet
vihadde bekreftet
derehadde bekreftet
dehadde bekreftet
4a. Presens futurum
jegvil/skal bekrefte
duvil/skal bekrefte
hanvil/skal bekrefte
vivil/skal bekrefte
derevil/skal bekrefte
devil/skal bekrefte
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha bekreftet
duvil/skal ha bekreftet
hanvil/skal ha bekreftet
vivil/skal ha bekreftet
derevil/skal ha bekreftet
devil/skal ha bekreftet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle bekrefte
duville/skulle bekrefte
hanville/skulle bekrefte
viville/skulle bekrefte
dereville/skulle bekrefte
deville/skulle bekrefte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha bekreftet
duville/skulle ha bekreftet
hanville/skulle ha bekreftet
viville/skulle ha bekreftet
dereville/skulle ha bekreftet
deville/skulle ha bekreftet
Imperativ
Bekreftende
dubekreft
viLa oss bekrefte
derebekreft
Nektende
duikke bekreft! (bekreft ikke)
dereikke bekreft! (bekreft ikke)
Dine siste søk