Norsk-Fransk oversettelse av bekymre

Oversettelse av ordet bekymre fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bekymre på fransk

bekymre
problemverb faire faire du souci à, causer de l'inquiétude à, inquiéter
  kjenslerverb inquiéter, préoccuper
Synonymer for bekymre
Avledede ord av bekymre
Fler eksempler
1.Ikke bare er opphopningen av saker utover våren og utsettelse av viktige saker egnet til å bekymre.
2.Det er så mange strålende nye talenter at det er grunnløst å bekymre seg.
3.Det ser ikke ut til å bekymre kommunen.
4.Ja, jeg var overrasket over at resten av elitegjengen var såpass langt bak, innrømmer all roundtrener Finn Halvorsen, men lar seg ikke bekymre av det.
5.Man skal ikke bekymre seg så mye om hvordan det går i min alder, fremholder han.
6.Svært få med en skikkelig fagutdannelse trenger å bekymre seg for ikke å få fast arbeide i fremtiden.
7.Svært få med en skikkelig utdannelse trenger å bekymre seg for ikke å få fast arbeide, sa han.
8.Unnskyld, er Kjell Bækkelund nå begynt å bekymre seg over at det er for mye selvopptatthet ?
9.Alle ser ut til å bekymre seg for utlånsrentene i disse dager, men ingen taler sparernes sak, sier banksjef Dag Holler ved Sunnmørsbankens Oslokontor til Aftenposten.
10.Arbeidsforholdene er en liten godbit for Arbeidstilsynet, men det er det ingen som har tid til å bekymre seg over.
11.At du har penger betyr bare at du ikke behøver å bekymre deg for akkurat det, ingenting mer.
12.At man da kommer i skade for å overse de faktiske forhold, synes ikke å bekymre fagforeningene.
13.At selskapsskatten inntektsmessig betyr lite, og at den utgjør en relativt liten del av bedriftenes bruttoresultat, betyr imidlertid ikke at vi kan la være å bekymre oss over den.
14.Den debatt om streikeretten som er oppstått efter streiken i staten og kommunene, synes ikke å bekymre LO.
15.Den synkende publikumsinteressen ser ut til å bekymre klubbene, og ikke minst spillerne, langt mer.
16.Den tror eg ikkje det er så stor grunn til å bekymre seg om.
17.Det burde bekymre mange, mener Løvås, og minner om at særlig de såkalte deltidsbrukene er rene kvinnearbeidsplasser.
18.Det er derfor ingen grunn til å bekymre seg for Berit Aunli, Anette Bøe, Anne Jahren, Inger Helene Nybråten og Brit Pettersen.
19.Det er ellers interessant å se at den gamle, faderlige statsoppfatning idag bare overlever i øst, hvor man ikke behøver å bekymre seg om noe så vanskelig som husleie og selvangivelse ; for alt dette - og meget mer - ordner staten med.
20.Det er grunn til å bekymre seg over den plass den barne og ungdomspsykiatriske helsetjenesten vil få i årene fremover, særlig fordi feltet fortsatt er lite utbygd i store deler av landet.
21.Det er ikke bare IBMs og de andre amerikanske selskapenes sterke stilling som er egnet til å bekymre EFkommisjonen og andre.
22.Det kunne bli drøyt med studielånene, men det var ingen grunn til å bekymre seg over at man ikke ville få noen inntekt å betale studielånene med.
23.Det som er egnet til å bekymre regjeringspartiene mest ett år før neste stortingsvalg, er at landets tre største byer har 58 pst. utilfredse velgere, mens bare 35 pst. gir Regjeringen anerkjennelse for arbeidet.
24.Det var først da russerne i slutten av 1970årene gikk igang med å skifte ut sine SS4 og SS5raketter med mer moderne SS20, at noen begynte å bekymre seg over mangel på balanse.
25.Dette burde bekymre de i Regjeringen som for alvor mener at industrien bør gis gode rammevilkår for omstilling og vekst.
26.Dette burde vel interessere og bekymre" alpinfolket" like meget som foreldrene.
27.Dette bør bekymre oss i høyeste grad, fremholder professor i informatikk, Kristen Nygaard, overfor Aftenposten.
28.Eierandelen er blitt så stor at den er iferd med å bekymre øvrige eiere og daglige ledere.
29.Et av Oslos store problemer er knapphet på byggegrunn, men det til tross har Høyre på en rekke byggfelt gått inn for å redusere boligtallet uten å bekymre seg om konsekvensene.
30.Formannen i styringsgruppen for nabohjelpprosjektet, byråsjef John Johansson i Justisdepartementet, sier til Aftenposten at hovedtanken er at naboer skal bekymre seg litt mer for hverandre.
Liknende ord

 
 

bekymre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) bekymrebekymrendebekymret
Indikativ
1. Presens
jegbekymrer
dubekymrer
hanbekymrer
vibekymrer
derebekymrer
debekymrer
8. Presens perfektum
jeghar bekymret
duhar bekymret
hanhar bekymret
vihar bekymret
derehar bekymret
dehar bekymret
2. Preteritum (Fortid)
jegbekymret
dubekymret
hanbekymret
vibekymret
derebekymret
debekymret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde bekymret
duhadde bekymret
hanhadde bekymret
vihadde bekymret
derehadde bekymret
dehadde bekymret
4a. Presens futurum
jegvil/skal bekymre
duvil/skal bekymre
hanvil/skal bekymre
vivil/skal bekymre
derevil/skal bekymre
devil/skal bekymre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha bekymret
duvil/skal ha bekymret
hanvil/skal ha bekymret
vivil/skal ha bekymret
derevil/skal ha bekymret
devil/skal ha bekymret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle bekymre
duville/skulle bekymre
hanville/skulle bekymre
viville/skulle bekymre
dereville/skulle bekymre
deville/skulle bekymre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha bekymret
duville/skulle ha bekymret
hanville/skulle ha bekymret
viville/skulle ha bekymret
dereville/skulle ha bekymret
deville/skulle ha bekymret
Imperativ
Bekreftende
dubekymr
viLa oss bekymre
derebekymr
Nektende
duikke bekymr! (bekymr ikke)
dereikke bekymr! (bekymr ikke)
Dine siste søk