Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord besegle. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

besegle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) beseglebeseglendebeseglet
Indikativ
1. Presens
jegbesegler
dubesegler
hanbesegler
vibesegler
derebesegler
debesegler
8. Presens perfektum
jeghar beseglet
duhar beseglet
hanhar beseglet
vihar beseglet
derehar beseglet
dehar beseglet
2. Preteritum (Fortid)
jegbeseglet
dubeseglet
hanbeseglet
vibeseglet
derebeseglet
debeseglet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde beseglet
duhadde beseglet
hanhadde beseglet
vihadde beseglet
derehadde beseglet
dehadde beseglet
4a. Presens futurum
jegvil/skal besegle
duvil/skal besegle
hanvil/skal besegle
vivil/skal besegle
derevil/skal besegle
devil/skal besegle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha beseglet
duvil/skal ha beseglet
hanvil/skal ha beseglet
vivil/skal ha beseglet
derevil/skal ha beseglet
devil/skal ha beseglet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle besegle
duville/skulle besegle
hanville/skulle besegle
viville/skulle besegle
dereville/skulle besegle
deville/skulle besegle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha beseglet
duville/skulle ha beseglet
hanville/skulle ha beseglet
viville/skulle ha beseglet
dereville/skulle ha beseglet
deville/skulle ha beseglet
Imperativ
Bekreftende
dubesegl
viLa oss besegle
derebesegl
Nektende
duikke besegl! (besegl ikke)
dereikke besegl! (besegl ikke)