Norsk-Fransk oversettelse av beve

Oversettelse av ordet beve fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

beve på fransk

beve
mental tilstandverb craindre, redouter
Synonymer for beve
Avledede ord av beve
Fler eksempler
1.Og få naturen til å beve av klokkere ne toner fra lykkelige julestruper.
Liknende ord

 
 

beve som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) bevebevendebevet
Indikativ
1. Presens
jegbever
dubever
hanbever
vibever
derebever
debever
8. Presens perfektum
jeghar bevet
duhar bevet
hanhar bevet
vihar bevet
derehar bevet
dehar bevet
2. Preteritum (Fortid)
jegbevet
dubevet
hanbevet
vibevet
derebevet
debevet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde bevet
duhadde bevet
hanhadde bevet
vihadde bevet
derehadde bevet
dehadde bevet
4a. Presens futurum
jegvil/skal beve
duvil/skal beve
hanvil/skal beve
vivil/skal beve
derevil/skal beve
devil/skal beve
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha bevet
duvil/skal ha bevet
hanvil/skal ha bevet
vivil/skal ha bevet
derevil/skal ha bevet
devil/skal ha bevet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle beve
duville/skulle beve
hanville/skulle beve
viville/skulle beve
dereville/skulle beve
deville/skulle beve
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha bevet
duville/skulle ha bevet
hanville/skulle ha bevet
viville/skulle ha bevet
dereville/skulle ha bevet
deville/skulle ha bevet
Imperativ
Bekreftende
dubev
viLa oss beve
derebev
Nektende
duikke bev! (bev ikke)
dereikke bev! (bev ikke)
Dine siste søk