Norsk-Fransk oversettelse av bevitne

Oversettelse av ordet bevitne fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bevitne på fransk

bevitne
severb être témoin de, assister à
  signaturverb être témoin, signer comme témoin
  rettsvitenskapverb témoigner de, attester
Synonymer for bevitne
Avledede ord av bevitne
Fler eksempler
1.Den som har sett et ekte russisk slagsmål kan bevitne at bøllene i Harlem må anstrenge seg for å kunne konkurrere i råskap.
2.Det kan Osloborgere bevitne.
3.Det kan både jeg og mange av mine kolleger blant universitetslærerne bevitne.
4.Men fremfor alt kan vi bevitne idag, med det nøkterne måtehold som var hans, at dikteren Ludvig Holberg fremdeles lever, efter 300 år med mer gjennomgripende forandringer i samfunn og livsvilkår enn noen epoke i historien.
5.Både jeg og flere med meg kan bevitne og dokumentere at strykkarakteren og mindreverdighetsstemplet Lg blir gitt til elever som i stedet burde hatt stor ros både for sin flid og sin oppførsel.
Liknende ord

 
 

bevitne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) bevitnebevitnendebevitnet
Indikativ
1. Presens
jegbevitner
dubevitner
hanbevitner
vibevitner
derebevitner
debevitner
8. Presens perfektum
jeghar bevitnet
duhar bevitnet
hanhar bevitnet
vihar bevitnet
derehar bevitnet
dehar bevitnet
2. Preteritum (Fortid)
jegbevitnet
dubevitnet
hanbevitnet
vibevitnet
derebevitnet
debevitnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde bevitnet
duhadde bevitnet
hanhadde bevitnet
vihadde bevitnet
derehadde bevitnet
dehadde bevitnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal bevitne
duvil/skal bevitne
hanvil/skal bevitne
vivil/skal bevitne
derevil/skal bevitne
devil/skal bevitne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha bevitnet
duvil/skal ha bevitnet
hanvil/skal ha bevitnet
vivil/skal ha bevitnet
derevil/skal ha bevitnet
devil/skal ha bevitnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle bevitne
duville/skulle bevitne
hanville/skulle bevitne
viville/skulle bevitne
dereville/skulle bevitne
deville/skulle bevitne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha bevitnet
duville/skulle ha bevitnet
hanville/skulle ha bevitnet
viville/skulle ha bevitnet
dereville/skulle ha bevitnet
deville/skulle ha bevitnet
Imperativ
Bekreftende
dubevitn
viLa oss bevitne
derebevitn
Nektende
duikke bevitn! (bevitn ikke)
dereikke bevitn! (bevitn ikke)
Dine siste søk