Norsk-Fransk oversettelse av bistå

Oversettelse av ordet bistå fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bistå på fransk

bistå
hjelpeverb assister, aider
Synonymer for bistå
Anagram av bistå
Fler eksempler
1.En lønnsstopp slik Pengefondet har krevet som et vilkår for å bistå enkelte av de fattigste uland vil ikke øke inntektsulikhetene.
2.Skipatruljen" kalles Skiforeningens frivillige korps av 80 gode hjelpere, som er på plass i Marka hver søndag for å bistå turgåere med råd og dåd.
3.(UPI) Libya har sendt tre offisielle representanter til Storbritannia for å bistå oberst Muammar alGadafis diplomater og" studenter" med utflyttingen fra den omringede Londonambassaden og hjemreisen til Libya.
4.Det er et anerkjent prinsipp i fagbevegelsen at" Bygning" som organisasjon ikke kan bistå uorganiserte.
5.Efterhvert som vi vinner erfaringer med Klemetsrud, vil vi kunne bistå hvis denne form for utbygging velges også andre steder.
6.Erfaring fra blant annet" Skagerrak"forliset i 1966, vser at bemanningen ombord i fergene har mer enn nok å gjøre med å bistå passasjerene, og da var det snakk om langt færre passasjerer enn de vel 600 som hver og en av disse aktuelle fergene er sertifisert for, sier forbundssekretær Hugo Hogstad i Norsk Sjømannsforbund.
7.I det hele tatt er vi svært glade når vi kan bistå og være til nytte for det sivile samfunn, understreker Gimre.
8.Jeg kan bekrefte at jeg tirsdag fikk henvendelse fra foreldrene og at jeg har akseptert å bistå dem, sier Staff til NTB.
9.Kripos ønsker ikke selv å ha efterforskningen av kolleger i det ganske land ved lokale politikamre som de senere må bistå.
10.Men om nødvendig vil vi trekke inn utenforstående ekspertise til å bistå oss i undersøkelsen.
11.Men vi har også et ansvar for å forsøke å bistå med tiltak som kan bidra til at samme nødsituasjon ikke oppstår igjen om kort tid.
12.Når han møter frem i retten og får beskjed om at jeg er varslet, men ikke møter frem ; da må han jo tro at jeg overhodet ikke er interessert i å bistå ham, sier Nordhus.
13.Når konsulenten har funnet problemets kjerne og tar i bruk sin konkrete viten - eller innhenter råd hos andre eksperter - kan han bistå med å få igang og å gjennomføre de nødvendige forandringer.
14.Operasjon VedOslo trenger alltid mer hjelp for å kunne bistå flere med brensel, sier Arne Bamer.
15.Vi støtter mindretallets innstilling, idet vi mener det vil bli en belastning at vi den ene dagen skal efterforske saker mot kolleger, for neste dag å bistå dem i annen efterforskning.
16.Videre vil vi bistå industri som vil benytte denne teknologien, enten ved å forbedre sine egne produkter eller gå i gang med fremstilling av nye produkter.
17.Vår oppgave var å bistå verftet som tekniske konsulenter i etableringsfasen.
18.35åringen valgte umiddelbart efter arrestasjonen å bistå politiet i jakten på mottagerleddet, og senere samme kveld ble den 37 år gamle oppdragsgiveren pågrepet på avtalt sted til avtalt tid.
19.Amerikanske marineeksperter er kommet til Egypt for å bistå egyptiske myndigheter, som fredag satte i gang minesveiping i Suezgulfen i den nordlige delen av Rødehavet.
20.Arbeidsmiljøsenteret er en ideell organisasjon som har til formål spesielt å bistå de mindre og mellomstore bedriftene med rådgivning, kurser og konferanser, og informasjon.
21.Attacheene skal også kunne bistå norske bedrifter i å planlegge og gjennomføre besøk og representere norske bedrifter på messer og konferanser.
22.Avtalen har en finansiell ramme på 22 millioner kroner og omfatter engasjement av et norsk rederi som skal bistå i forbindelse med driften av selskapet.
23.Bjørn Kjeldsen er selv på plass i København for eventuelt å bistå Tønsberggutten de siste dagene.
24.Bruk av tortur og drap overfor sivilbefolkningen i Matabeleland, som uten videre ble mistenkt for å bistå" opprørerne", hørte snart med til dagens orden.
25.Båten er 52 tonn, og den kan gå ned til 460 meter for å bistå ubåter som er i vanskeligheter.
26.Bønder fra ombygdene ble kommandert til torvs for å bistå under ombyggingen så tidlig som på 1600tallet.
27.Bør biblioteker, NRK og massemedia ellers bistå med PR for hverandres tjenester ?
28.Da jeg kom til Bergen, oppsøkte jeg straks postmesteren som erklærte seg villig til å bistå meg med alle mulige opplysninger.
29.De 80 medlemmene i skipatruljen vil også denne sesongen bistå med smøring av ski på fem av Markastuene.
30.De norske sjåførene er fortsatt i Spania for å bistå det lokale politi med opplysninger.
Liknende ord

 
 

bistå som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) biståbiståendebistått
Indikativ
1. Presens
jegbistår
dubistår
hanbistår
vibistår
derebistår
debistår
8. Presens perfektum
jeghar bistått
duhar bistått
hanhar bistått
vihar bistått
derehar bistått
dehar bistått
2. Preteritum (Fortid)
jegbistod
dubistod
hanbistod
vibistod
derebistod
debistod
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde bistått
duhadde bistått
hanhadde bistått
vihadde bistått
derehadde bistått
dehadde bistått
4a. Presens futurum
jegvil/skal bistå
duvil/skal bistå
hanvil/skal bistå
vivil/skal bistå
derevil/skal bistå
devil/skal bistå
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha bistått
duvil/skal ha bistått
hanvil/skal ha bistått
vivil/skal ha bistått
derevil/skal ha bistått
devil/skal ha bistått
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle bistå
duville/skulle bistå
hanville/skulle bistå
viville/skulle bistå
dereville/skulle bistå
deville/skulle bistå
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha bistått
duville/skulle ha bistått
hanville/skulle ha bistått
viville/skulle ha bistått
dereville/skulle ha bistått
deville/skulle ha bistått
Imperativ
Bekreftende
dubistå
viLa oss bistå
derebistå
Nektende
duikke bistå! (bistå ikke)
dereikke bistå! (bistå ikke)
Dine siste søk