Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord bli ferdig med. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Du, bli ferdig med den isen, snart, da.
2.Jeg må nå først bli ferdig med tannreguleringen.
3.Ved å innføre EDB på kontorene, noe som vi håper å bli ferdig med om ca. ett år, har vi samtidig fått frigjort den kapasitet som gikk til utbetaling av arbeidsledighetstrygd.
4.Vi har til hensikt å bli ferdig med denne saken denne uke, sa Justitiarius.
5.Vi kunne selvsagt appellert dommen på den internasjonale kongressen i Praha i 1985, men Bjørn selv var innstilt på å bli ferdig med dette fortest mulig, ikke leve i fortsatt uvisshet inn i fremtiden, sier hockeypresidenten Ole JacobLibæk.
6.Den brenner og stikker på kroppen, og da må vi få dusjet og vasket klærne så fort som mulig, sier Eriksen Feierne bruker ca. 140 dager på å bli ferdig med alle pipene i byen.
7.Denne meglingen er berammet til uken, og Webster håper å bli ferdig med den før jul.
8.Det er en kjent sak at mange forsøker å bli ferdig med den militære førstegangstjeneste så snart som mulig.
9.Det såkalte Fleischerutvalget, under ledelse av professor Carl August Fleischer, vil efter det Aftenposten har grunn til å tro bli ferdig med sin innstilling i løpet av september måned.
10.Det virker som om departementets mål om å bli ferdig med dette arbeidet før valget 1985 helt har overskygget kravet til behandlingsmåte og kvalitet.
11.Dette utvalget vil bli ferdig med sitt arbeid i løpet av året, og Haugstvedt håper at resultatet vil bidra til å få ned handelen med SydAfrika.
12.Enkelte korsveier er det da også vanskelig helt å bli ferdig med.
13.For det første ønsket Arbeiderpartiet, og mellompartiene, å bli ferdig med sine landsmøter ifjor hvor sikkerhetspolitikken sto i fokus.
14.For gjestene gjaldt det bare å bli ferdig med hele forestillingen fortest mulig.
15.For å bli ferdig med det minst morsomme : klippene fra Nordvisjonens 25 år var muligens nødvendige rent historisk, men ble springende og uinteressante.
16.Han er bare interessert i å komme i fengsel og bli ferdig med soningen.
17.Han mener det må være noe alvorlig galt med oss om vi ikke kan gjøre fra oss klokken elleve og bli ferdig med det, fniser to husvarme jenter, som er i leiren på tredje og femte året.
18.I Gorkij Studio her i Moskva står man på for fullt for å bli ferdig med interiørscenene til vikingfilmen" Dragens fange" - storprosjektet som blir det første samarbeide mellom Norsk Film A / S og Gorkij Studio.
19.I en samtale med biskop Berggrav ga Terboven uttrykk for at man måtte bli ferdig med den" seipske ånd" i Norge.
20.Jeg må bli ferdig med det jeg holder på med nå, før jeg kan gå videre.
21.Kommer til å satse på det, selv om jeg nok heller burde bli ferdig med studiene.
22.Kursleder Eli Tønneberg har drillet sine trofaste disipler i håndtering av strikkemaskiner som gjør det mulig å bli ferdig med lusekoften til jul, selv for utearbeidende.
23.Men først må hun bli ferdig med niende...
24.Men siden gatenettet likevel måtte graves opp, besluttet kommunen å bli ferdig med mange andre prosjekter samtidig.
25.Og det skjønt kalenderen feller sine med en hast og en uhyggelig pliktfølelse som gjaldt det å bli ferdig med året på rekordtid.
26.Om Stortinget skal bli ferdig med denne saken før juleferien, må Stortingets sosialkomite avgi sin innstilling senest neste fredag.
27.Omsider var det uunngåelige øyeblikket inne, og jeg sto nervøs foran skrivebordet til Crafford, mens jeg ventet tålmodig på at han skulle bli ferdig med å lese igjennom noen brev.
28.Personer som ønsker å bli ferdig med sine fengselsstraffer nektes rett og slett plass i fengslene.
29.Se til helvete å bli ferdig med gravingen !
30.Selv om den enkelte efterforsker har mange klienter i varetekt, forsøker han å bli ferdig med efterforskningen før endt varetekt.